Contract WMO 2016

De deelovereenkomst voor de zogenaamde overgangsklanten loopt 31/12/2015 af. De deelovereenkomst voor nieuwe cliĆ«nten is afgesloten voor vijf jaar met uitzondering van de tarieven en de financieringsvorm.

Tijdens de fysieke overlegtafel op 30 september 2015 is afgesproken, dat de prijzen zoals deze gelden voor 2015 ook voor 2016 zullen gelden. Zie verslag (pdf, 175 KB). De financieringsvorm blijft ongewijzigd en de SROI verplichting zal nog niet ingaan per 2016. Midden december 2015 is aan alle contractpartijen het addendum (pdf, 144 KB) gestuurd behorend bij de deelovereenkomst nieuwe klanten. In dit overzicht (pdf, 222 KB)staan de benodigde CAK-codes.

Er is tijdens de overlegtafel op 30 september ook afgesproken, dat er in 2016 een aantal inhoudelijke overlegtafels zullen worden georganiseerd om samen de benodigde transformatie steeds meer vorm te geven. Per inhoudelijk overlegtafel zal gekeken worden, welke partijen hiervoor het beste kunnen

Partijen die aan de Fysieke overlegtafel hebben deelgenomen

De volgende partijen hebben deelgenomen aan de fysieke overlegtafel: Lister, Stichting Vitras/CMD, Reinaerde, Zorgspectrum, Stichting Altrecht, Stichting Boogh, Abrona, Axioncontinu, Rivas, Syndion en Vereniging van Zorgboerderijen (regio Utrecht).

Addendum