Contract WMO 2017

Op 22 november 2016 is aan de fysieke overlegtafel overeenstemming bereikt over het tarievenvoorstel. Dit is door de colleges begin december goedgekeurd. Bij het contract hoort voor 2017 daarom dit addendum.  (pdf, 372 KB)

Fysieke overlegtafel WMO 2017

Hieronder de planning van de fysieke overlegtafel. Alle tafels vinden plaats op het gemeentehuis van Houten. 

Stukken overlegtafel WMO 2017

22/11/2016

Addendum