Contract WMO 2018

Bij de overlegtafel van 1 november zijn de concept tarieven 2018 besproken. Aanbieders konden tot maandag 20 november een reactie geven op deze tarieven. De tarieven zijn inmiddels vastgesteld. 

Onderstaande tabel bevat de planning van de fysieke overlegtafel. Alle tafels vinden plaats op het gemeentehuis van Houten.

Stukken overlegtafel WMO 2018

06/12/2017

01/11/2017