Contract WMO 2019

In 2018 starten de Lekstroomgemeenten met de voorbereidingen met betrekking tot de aanbesteding voor contractvorming na 1 januari 2020. De huidige contracten eindigen op 31/12/2019.

Addendum 2019 bij deelovereenkomst WMO begeleiding 2015 (pdf, 224 KB)

De tarieven (pdf, 297 KB) zijn inmiddels vastgesteld.

Stukken overlegtafel WMO 2019

Hieronder de planning van de fysieke overlegtafel. Alle tafels vinden plaats op het gemeentehuis van Houten:

15 oktober 2018

30 januari 2018

Addendum