Regiovisie Jeugdhulp Lekstroom

Waarom een regiovisie?

In de ledenraadpleging van de VNG is de Norm voor Opdrachtgeverschap aangenomen. Met deze norm zeggen gemeenten collectief dát ze willen samenwerken en hoe ze dat willen. In de norm staat de regiovisie centraal. In deze visie spreken gemeenten onderling af welke taken op het gebied van jeugd ze samenwerken. En welke inhoudelijke ontwikkelingen in de regio gewenst zijn.

Concept Regiovisie Jeugdhulp Lekstroom

In de afgelopen jaren spraken de gemeenten in de regio Lekstroom al intensief met elkaar. En niet alleen met elkaar. Maar ook met aanbieders, partners en ervaringsdeskundigen. Ze spraken over een gezamenlijke visie, uitgangspunten en ambities voor de inrichting van Jeugdhulp. Ook spraken we over de samenwerking die nodig is om deze uitgangspunten en ambities te realiseren. De concept Regiovisie Jeugdhulp komt hieruit voort. We delen de concept Regiovisie Jeugdhulp éérst met u. Met uw reacties gaan de bestuurders in de regio Lekstroom met elkaar in gesprek. De definitieve versie