Financiële Regeling COVID-19 Regio Lekstroom

Wilt u weten wat  de stand van zaken is omtrent de regeling van financiële compensatie in verband met de Covid-19 maatregelen ? Lees hier de laatste ontwikkeling  ”Uitwerking financiële regeling Covid-19 Regio Lekstroom voor gecontracteerde aanbieders jeugdhulp en Wmo”.