Implementatie nieuwe Woonplaatsbeginsel

Op 1-1-2022 is de Wet wijziging woonplaatsbeginsel jeugd in werking getreden.

Wij zien dat met name bij cliƫnten met een combinatie van zorg in verblijf en ambulante zorg het niet altijd eenvoudig is het juiste woonplaatsbeginsel per 1-1-2022 te bepalen. Het gevolg is dat Jw315 berichten niet afgehandeld kunnen worden vanwege aanvraag op een onjuiste gemeentecode.

Wanneer het voor u niet mogelijk is het juiste woonplaatsbeginsel te bepalen, bijvoorbeeld omdat u geen toegang heeft tot de adreshistorie van jeugdige en ouders, dan biedt RBL de mogelijkheid dit voorafgaand aan het indienen van het Jw315 voor u uit te zoeken. Hiermee hopen we afkeur van Jw315 en onduidelijkheid over het juiste woonplaatsbeginsel te voorkomen.

Heeft u vragen over het woonplaatsbeginsel bij het indienen van een Jw315 dan kunt u het BSN en de productcode die u wilt aanvragen, beveiligd sturen naar administratiejeugdhulp@regiolekstroom.nl, zodat wij u kunnen informeren over het juiste woonplaatsbeginsel per 1-1-2022. U kunt ook bellen naar 030 - 63 92 611.

1