Indexering en tarieven 2020

Graag informeer ik u over de contracten voor 2020.  Regio Lekstroom heeft tijdens de fysieke overlegtafel voorgesteld de huidige contracten met één jaar te verlengen. De afspraken die hier zijn gemaakt: 

 1. Er  is na een goed gesprek akkoord gegeven op verlenging van een jaar én een indexering van 2,8% voor 2020
  De verslagen van de fysieke overlegtafel kunt vinden op:

   

  • Stukken overlegtafel WMO 2020
  • Contractstukken Jeugd 2020

   

 2. Het addendum en andere bijlagen worden de tweede week van januari bestuurlijk vastgesteld en aansluitend gepubliceerd op de website. De tarieven zijn bijgevoegd als bijlage in deze mail.
  U kunt deze vanaf maandag terugvinden op de website:

   

  • Wmo tarieven
  • De Jeugdtarieven

   

Binnenkort ontvangt u van ons nog in een aparte mail met informatie over de productieverantwoording en jaarafsluiting 2019. Deze volgt zo spoedig mogelijk.