Nieuwe release overgang WMO begeleiding

Overgang WMO begeleiding voor de gemeente Vijfherenlanden naar de regio Lekstroom en de nieuwe release 3.0 van het berichtenverkeer.

Brief overgang WMO begeleiding

Vijfheerenlanden werkt voor de maatwerk begeleiding en dagbesteding momenteel met twee verschillende contracten. Voor Vianen loopt het via de Regionale Backoffice Lekstroom (RBL) en voor Leerdam en Zederik loopt het via het Regioburo Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (AV). Vanwege de fusie is het wenselijk dit te harmoniseren. Dit net zoals eerder voor de jeugdzorg- en huishoudelijke hulp overeenkomsten is gedaan.

Berichtenverkeer release 3.0

brief release berichtenverkeer

Vanaf 1 januari 2021 zal het iJW 3.0 en iWmo 3.0 van kracht zijn. Dit is een nieuwe release van het huidige berichtenverkeer 2.4. Deze release bevat een aantal grote wijzigingen. In de bijlage treft u een handreiking en een infographic aan waarin meer informatie is opgenomen. Via de volgende link is de laatste informatie te vinden. https://istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ondersteuning-iwmo-30