Overlegtafel inkoop

Ieder jaar organiseren wij overlegtafels inkoop, om de voortgang te bespreken rondom de zorg van onze inwoners. Tijdens dit overleg  komen er zaken als indexering aan de orde. 

Dit jaar worden deze overlegtafels inkoop Jeugdhulp en WMO ook  gehouden:

  • Op 17 september en (indien nodig) 1 oktober wmo van 15.00 tot 17.00 uur
  • Op 24 september en (indien nodig) 8 oktober jeugd van 15.00 tot 17.00 uur

Let op! Deze tafel specifiek is voor genodigden, die daarvoor een agendaverzoek hebben ontvangen.

Naast de gebruikelijke agendapunten willen wij u attenderen op het volgende:

Zoals bekend lopen de huidige overeenkomsten voor Jeugdhulp en WMO tot en met 31 december 2019. Op dit moment zijn wij, samen met alle betrokkenen (inclusief een aantal zorgaanbieders), bezig met het opstellen van een nieuwe inkoopstrategie. Het opstellen en uitwerken van deze nieuwe inkoopstrategie vergt meer tijd dan voorzien. Bovendien hebben alle betrokkenen (sociale teams, aanbieders en RBL) na vaststelling van deze nieuwe strategie tijd nodig, om bijvoorbeeld zaken als het aanpassen van de bedrijfsvoering en de administratieve processen goed in te regelen. Tot slot is er een gedegen overgangsperiode nodig om de lopende zorg en ondersteuning aan onze inwoners niet in gevaar te brengen. Om die reden zijn wij voornemens om de huidige contracten met een jaar te verlengen. Dit punt zal apart geagendeerd worden op de agenda.

De stukken voor het overleg worden geplaatst op de website.

  • De stukken voor Wmo kunt u vinden op: https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/wmo/
  • De stukken voor jeugd kunt u vinden via deze link: https://www.houten.nl/ondernemers/regionale-backoffice-lekstroom/jeugd/

Zodra de agenda bekend is wordt deze op de website geplaatst. Voor vragen en/of informatie kunt u contact opnemen met uw accounthouder:

Jeugd: Linda Pellikaan, linda.pellikaan@regiolekstroom.nl  en

Wmo; Hanneke Bekkering, hanneke.bekkering@regiolekstroom.nl