Per 30 maart 2020 wordt versie 2.4 van de berichtenstandaard iWmo en iJw in gebruik genomen

Hieronder vindt u informatie die voor u van belang is:

Ketenbureau i-Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland hebben samen gekozen voor een implementatiestrategie die hetzelfde is als de overgang van iWmo 2.2 en iJw 2.2 naar iWmo 2.3 en iJw 2.3.

Het betekent dat de nieuwe versie wordt geïmplementeerd met een big bang: alle partijen nemen gelijktijdig de nieuwe versie in gebruik. Er is dus geen conversieperiode waarin beide standaarden naast elkaar gebruikt kunnen worden.

Vanaf 18 maart 2020 23.00 uur vindt een gefaseerde beëindiging van het iWmo 2.3- en iJw 2.3-berichtenverkeer plaats. Vanaf 30 maart 2020 communiceren alle gebruikers van het iWmo- en iJw-berichtenverkeer met de nieuwe versies van de standaarden: iWmo 2.4 en iJw 2.4.

De landelijke tijdslijnen voor de overgang van iWmo 2.3 en iJw 2.3 naar iWmo 2.4 en iJw 2.4 zijn:

Landelijke tijdslijnen voor overgang

Nr.

Omschrijving

Wanneer (datum)

Wanneer (tijd)

Actie- houder

3.1.1

 

 • Alle beschikbare declaratie- en facturatieberichten zijn verzonden (303).

Vanaf dit moment worden er geen 303-berichten meer verstuurd

door aanbieders.

Woensdag 18

maart 2020

23.00 uur

Zorgaanbieders

3.1.2

 

 • Alle beschikbare berichten (heen) zijn verzonden door aanbieders (315, 305, 307).

Vanaf dit moment kunnen er geen heenberichten meer worden

verstuurd door partijen.

Woensdag 25

maart 2020

17.00 uur

Zorgaanbieders

3.1.3

 

 • Alle beschikbare rechtmatigheidsberichten (heen) zijn verzonden door gemeenten (301).

Vanaf dit moment kunnen er geen heenberichten meer worden verstuurd door partijen.

Woensdag 25

maart 2020

17.00 uur

Gemeenten

3.1.4

 

 • Alle retourberichten op de ontvangen rechtmatigheidsberichten zijn aangemaakt en verzonden door aanbieder (302).

Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

Donderdag 26

maart 2020

13.00 uur

Zorgaanbieders

3.1.5

 

 • Alle retourberichten op de ontvangen berichten zijn aangemaakt en verzonden door gemeenten (316, 304, 306, 308).

Vanaf dit moment ligt het berichtenverkeer volledig stil.

Donderdag 26

maart 2020

13.00 uur

Gemeenten

3.1.6

 

 • Alle berichten die op het

portaal van het Inlichtingenbureau staan, zijn ingelezen in de systemen.

Let op: in verband met batchverwerking staan berichten die op 26 maart 2020 zijn verzonden vanaf 16.00 uur op de

portaalomgeving.

Donderdag 26

maart 2020

14.00 -

23.00 uur

Gemeenten

3.1.7

 

 • Alle berichten die op het

portaal van VECOZO staan, zijn ingelezen in de systemen.

Donderdag 26

maart 2020

14.00 -

23.00 uur

Aanbieders

Tijdschema blokkeren berichtenverkeer (technisch)

Het schema geeft weer in welke periode het berichtenverkeer technisch niet meer mogelijk is en wanneer de ketenpartners dus geen berichten kunnen verwerken of verzenden.

Tijdschema

Nr.

Omschrijving

Wanneer (datum)

Wanneer (tijd)

Actie- houder

3.2.1

 

 • Alle heenberichten worden geblokkeerd

(301, 303, 305, 307, 315).

Woensdag 25

maart 2020

17.00 uur

VECOZO / IB

3.2.2

 

 • Alle retourberichten worden geblokkeerd

(302, 304, 306 308, 316).

Hiermee ligt het gehele berichtenverkeer stil.

Vanaf dit moment worden er geen berichten meer verwerkt.

Donderdag 26

maart 2020

13.00 uur

VECOZO / IB

3.2.3

 

 • Aanvang migratie door ketenpartners naar iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Donderdag 26 maart – maandag 30

maart 2020

13.00 uur

13.00 uur

VECOZO / IB

3.2.4

 

 • iWmo 2.4 en iJw 2.4 live.

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

VECOZO / IB

Transitie

De transitie vindt plaats in de periode van donderdag 26 maart 2020 13.00 uur tot maandag 30 maart 2020 13.00 uur. Gedurende deze periode is geen berichtenverkeer mogelijk.

Transitie

Nr.

Omschrijving

Wanneer (datum)

Wanneer (tijd)

Actie houders

4.1.1

 

 • IB en VECOZO-systemen staan geconfigureerd voor gebruik iWmo 2.4 en iJw

2.4

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

IB en VECOZO

4.1.2

 

 • Gemeenten hebben hun systemen gereed voor

gebruik iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

Gemeenten

4.1.3

 

 • Zorgaanbieders hebben hun systemen gereed voor

gebruik iWmo 2.4 en iJw 2.4.

Maandag 30

maart 2020

13.00 uur

Zorgaanbieders

Ingebruikname

Vanaf maandag 30 maart 2020 13.00 uur dienen alleen iWmo 2.4- en iJw 2.4-berichten te worden verstuurd. Ketenpartijen die problemen hebben bij de ontvangst, verzending of verwerking van de iWmo 2.4- en iJw 2.4-berichten moeten direct contact opnemen met hun softwareleverancier of de servicedesks van IB (voor gemeenten) of VECOZO (zorgaanbieders).

In de bijlage en via  https://istandaarden.nl/istandaarden/iwmo/ontwikkeling-iwmo-24 vindt u hierover verdere informatie.

Ter aanvulling de link naar Vecozo voor overige vragen

https://www.vecozo.nl/over-ons/contact