Regeling Lekstroom gemeenten

De afgelopen weken hebben wij u geïnformeerd over een regeling van de Lekstroom gemeenten tijdens de coronacrisis. Deze regeling is officieel tot 28 april van kracht.

De regeling zoals gecommuniceerd op 24 maart jl. willen wij op dezelfde manier tot 20 mei voortzetten. Voor de volledigheid mailen wij u in de bijlage nogmaals de regeling zoals die is opgesteld.

Vanuit u is  op verschillende manieren de vraag gekomen hoe de financiële compensatie vorm gaat krijgen. U wilt bijvoorbeeld weten wat de voorwaarden zijn en hoe dit moet worden vastgelegd.

Dit proces wordt de aankomende periode in overleg met onder andere zorgaanbieders verder uitgewerkt en zodra definitief, aan u gecommuniceerd.

Mocht u een vraag hebben die nog niet in Kweetet staat, dan verzoek ik u deze te mailen naar contractbeheer@regiolekstroom.nl.   

Naar overzicht