Schrappen declaratiebericht iWmo / iJw 303

Per 1-1-2022 zal het declaratiebericht iWmo / iJw 303 landelijk worden geschrapt. Voor meer informatie, zie onderstaande link van het Ketenbureau:

Let op: JW303/304 en WMO303/304 verdwijnen in 2022 · Groep Ketenmanagement · Ketenbureau i-Sociaal Domein

Let op dat er geen uitval open staat die nog gecorrigeerd moet worden. In 2022 kan dit niet meer verstuurd worden via het landelijk berichtenverkeer. Vanwege de doorlooptijd kunnen deze berichten (303) tot 1 januari 2022 (met een uitloop tot 1 maart 2022) worden aangeleverd.