Voorstel aanbieders en addendum 2020

Geachte aanbieder

U heeft in de brief van 27 november 2019 'Notitie aanpassing leveringsvoorwaarden zorgaanbieders Lekstroom' gericht
aan de heer Kersten gevraagd om een verlichting te bieden van de regeldruk en/of bureaucratie ter compensatie van de benodigde indexatie.

In deze e-mail zijn drie bijlagen gevoegd die op uw vraag ingaan.

Met vriendelijke groeten,

Regionale Backoffice Lekstroom
Contractbeheer