Route 7

Route 7

Route 7 is de oost-westroute van Houten Zuid en verbindt Castellum met het Amsterdam-Rijnkanaal en het fietspad naar Werkhoven en geeft aansluiting op alle noord-zuid-fietsnetroutes door Houten. Deze route is 3,7 kilometer lang en kruist van oost naar west de volgende buurten en routes:

Aansluitende routes

Meer informatie vindt u op de pagina Fietsnet.