Coronasteunfonds Cultuur

Gaat u extra kosten maken of heeft u al extra kosten gemaakt zodat uw lessen/activiteiten toch door kunnen gaan onder de geldende coronamaatregelen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten.

De gemeente wil graag de Houtense culturele instellingen, initiatieven en ondernemers op het culturele vlak een steuntje in de rug geven in deze coronacrisis. We willen graag dat het gevarieerde aanbod van cultuur in Houten behouden blijft. Daarom hebben we deze tijdelijke regeling ingesteld.

Waarvoor kunt u een aanvraag doen?

Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het aanschaffen van een tent of het aanschaffen van extra beschermingsmiddelen, extra kosten voor het huren van een grotere repetitieruimte etc. Maar ook voor het organiseren van bepaalde culturele activiteiten in 2021 en 2022 kunt u mogelijk een bijdrage ontvangen. Het gaat dan om activiteiten die helpen bij het weer opstarten van het culturele leven in Houten. 

In de tijdelijke regeling Coronasteunfonds Cultuur Houten (pdf, 136 KB) onder artikel 3 tot en met 7 leest u de voorwaarden.

Let op! Het subsidieplafond van deze regeling is inmiddels bereikt. Ook is de regeling is per 31 december 2021 beëindigd. Afhankelijk van de impact van de actuele coronamaatregelen op het culturele veld en de beschikbaarheid van financiële middelen zal de gemeente een besluit nemen over eventuele verlenging van deze regeling.

U kunt wel aanvragen voor het coronasteunfonds blijven doen. We nemen ze echter pas in behandeling als er meer duidelijkheid is over financiële middelen vanuit het Rijk en verlenging van de regeling. De aanvragen worden dan behandeld op volgorde van binnenkomst.

Aanvraag Coronasteunfonds Cultuur

 Er is een maximum bedrag van € 5.000,00 per aanvraag beschikbaar.

Hoe werkt het?

U kunt digitaal een aanvraag indienen. Naast een toelichting ontvangen we ook graag een financiële onderbouwing van de te verwachten of gemaakte kosten.

Beantwoord in uw toelichting in elk geval de volgende vragen:

  • Wat is de reden van uw aanvraag?
  • Wat voor bedrag vraagt u aan? 
  • Gaat het om vergoeding van extra kosten of voor het organiseren van een activiteit?

Na indienen van uw aanvraag nemen we binnen 6 weken een besluit.