Coronasteunfonds Cultuur

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen voor het Coronasteunfonds Cultuur. De gemeente heeft in 2021 en 2022 middelen beschikbaar gesteld voor het herstel van de Houtense cultuursector. Voor verdere subsidiemogelijkheden bij de gemeente verwijzen wij u graag naar het Cultuurfonds (houten.nl) en het Evenementenfonds Houten.

Aanvraag tot vaststelling/ indienen van bestedingsverklaring 

Zijn de activiteiten afgerond? Dan vindt de subsidievaststelling plaats.

  • Heeft u een subsidie gekregen tot en met €25.000? Dan vult u direct na het verrichten van de activiteiten de bestedingsverklaring in. Ook upload u (ten minste) twee foto’s waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn uitgevoerd/de kosten waarvoor u subsidie heeft ontvangen zijn gemaakt.
Inloggen met DigiD Bestedingsverklaring DigiD Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Bestedingsverklaring eHerkenning