Coronasteunfonds Cultuur

Gaat u extra kosten maken of heeft u al extra kosten gemaakt zodat uw lessen/activiteiten toch door kunnen gaan onder de geldende coronamaatregelen? Of wilt u activiteiten organiseren om het culturele leven in Houten weer op te starten? Dan kunt u in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) vergoeding van deze kosten.

De gemeente wil graag de Houtense culturele instellingen, initiatieven en ondernemers op het culturele vlak een steuntje in de rug geven in deze coronacrisis. We willen graag dat het gevarieerde aanbod van cultuur in Houten behouden blijft. Daarom hebben we deze tijdelijke regeling ingesteld en ook in 2022 verlengd.

Waarvoor kunt u een aanvraag doen?

Denk bijvoorbeeld aan kosten voor het aanschaffen van een tent of het aanschaffen van extra beschermingsmiddelen, extra kosten voor het huren van een grotere repetitieruimte etc. Maar ook voor het organiseren van bepaalde culturele activiteiten in 2022 en 2023 kunt u mogelijk een bijdrage ontvangen. Het gaat dan om activiteiten die helpen bij het weer opstarten van het culturele leven in Houten. 

In de tijdelijke regeling Coronasteunfonds Cultuur Houten  (pdf, 157 KB) onder artikel 3 tot en met 7 leest u de voorwaarden. Per aanvraag is er een maximum bedrag beschikbaar van € 5.000,00.

De eerste tijdelijke regeling is beëindigd per 31 december 2021. De nieuwe aangepaste regeling loopt in principe tot en met 31 december 2022.  Als er geen budget meer beschikbaar is stopt deze regeling eerder.

Aanvraag Coronasteunfonds Cultuur

Er is een totaalbedrag beschikbaar van € 240.000,00.

Hoe werkt het?

U kunt digitaal een aanvraag indienen. Naast een toelichting ontvangen we ook graag een financiële onderbouwing van de te verwachten of gemaakte kosten.

Beantwoord in uw toelichting in elk geval de volgende vragen:

  • Wat is de reden van uw aanvraag?
  • Wat voor bedrag vraagt u aan? 
  • Gaat het om vergoeding van extra kosten of voor het organiseren van een activiteit?

Na indienen van uw aanvraag nemen we binnen 6 weken een besluit.