Ons Fonds

Door de corona-crisis gelden er bepaalde maatregelen en voorwaarden. U kunt uw aanvragen voor Ons Fonds gewoon indienen, we zullen ze in behandeling nemen. Mocht het gaan om bijeenkomsten met meerdere mensen, dan houden wij het besluit over toekenning (en het bijbehorende geld) aan tot er meer bekend is.

Ons fonds stimuleert ideeën uit de samenleving die de leefbaarheid ten goede komen. Heeft u een goed idee voor uw wijk? Wellicht kan ons fonds uw idee ondersteunen.

Voor uw online aanvraag heeft u nodig:

Aanvraag ons fonds

Het is ook mogelijk een PDF formulier (pdf, 182 KB) in te vullen. U kunt deze mailen naar gemeentehuis@houten.nl

Hoe werkt het?

U heeft zich aan een aantal voorwaarden te houden:

  • Uw activiteit levert een bijdrage aan de doelstelling van het fonds.
  • Uw activiteit moet aantoonbare steun en draagkracht hebben van de buurt of straat.
  • Uw activiteit is eenmalig en nog niet gestart.
  • Uw activiteit mag geen privébelang of een commercieel belang hebben.
  • Uw activiteit komt ten goede aan de Houtense samenleving.
  • Uw levert een bijdrage door een eigen, financiële bijdrage, een tijdsinvestering of het zelfstandig uitvoeren van de activiteit.
  • Uw activiteit mag niet leiden tot een stapeling van gemeentelijke subsidies.

Voor aanvragen die gevolgen op een aanpassing in de buitenruimte geldt:

  • Het beheer en onderhoud maken onderdeel uit van uw idee of plan. Hierover kunt u verdere afspraken maken met de gemeente.
  • U heeft draagvlak nodig vanuit de buurt. U heeft hiervoor een handtekeningenlijst nodig. Eerder kunt u niet een aanvraag indienen.
  • De lijst kunt u downloaden op de webpagina en bijvoegen bij het formulier.