Ons Fonds

Heeft u een goed idee om uw buurt mooier, plezieriger of beter te maken? Ons Fonds (pdf, 140 KB) is een subsidieregeling waarmee we ideeën van inwoners ondersteunen met een financiële bijdrage. Hieronder leest u hoe u een aanvraag kunt doen voor Ons Fonds. In de checklist kunt u zien of uw idee aan de voorwaarden van Ons Fonds voldoet.

In totaal is er voor het jaar 2023 een bedrag beschikbaar van € 44.285,-.

Voor uw aanvraag heeft u nodig:

Inloggen met DigiD Aanvraag ons fonds

Het is ook mogelijk een PDF formulier (pdf, 182 KB) in te vullen. U kunt deze mailen naar onsfonds@houten.nl.

Checklist voorwaarden

  • Door het uitvoeren van uw idee levert u een positieve bijdrage aan uw buurt.
  • U kunt laten zien dat de buurt of straat het eens is met uw idee voor de activiteit.
  • Uw activiteit is voor één keer en u bent nog niet gestart.
  • Uw activiteit is voor het belang van de hele buurt.
  • U draagt zelf ook bij aan uw activiteit. Dit kan een bijdrage zijn in tijd, inspanning of geld.
  • U ontvangt voor deze activiteit geen andere subsidie van de gemeente.

Als u met uw activiteit iets maakt wat blijvend zichtbaar is in uw buurt zorgt u ervoor dat:

  • Het beheer en onderhoud onderdeel is van uw idee of plan. Hierover kunt u  afspraken maken met de gemeente.
  • De mensen uit uw buurt een handtekening zetten. Daarmee laten ze zien dat ze het een goed idee vinden. Deze handtekeningenlijst (pdf, 287 KB) stuurt u mee met uw aanvraag.