Subsidie aanvragen

U kunt een subsidie aanvragen voor activiteiten op het gebied van cultuur, welzijn en zorg, jeugd en onderwijs, sport en recreatie. Zowel particulieren als organisaties kunnen een aanvraag doen.

In de Algemene subsidieverordening (pdf, 203 KB) zijn nadere regels over subsidieverlening uitgewerkt. Lees ook over de doelen die ondersteund worden voor de subsidieaanvraag. En de beoordelingscriteria en verplichtingen voor de Subsidieregeling.