Subsidie afkoppelen regenwater en bovengronds afvoeren

U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp van het vuilwater riool. Het regenwater sluit u vervolgens bovengronds aan op gemeentelijk terrein. Wanneer de regenpijp op afstand ligt van het lozingspunt op de erfgrens is een afvoergoot van straatwerk nodig. Het afgekoppelde regenwater infiltreert in de openbare ruimte in de bodem of stroomt naar een watergang.

Voordelen:

 • Minder kans op wateroverlast in uw woning bij hevige neerslag. 
 • U draagt bij aan de “sponswerking” van de stad, regenwater vasthouden om te benutten in droge periodes.
 • Het riool en gemalen worden minder belast met schoon regenwater.
Informatie:

Aanvraagformulier

Op dit moment is het aanvraagformulier helaas niet beschikbaar. Wij proberen dit zo snel mogelijk op te lossen. Wilt u een aanvraag doen neem dan contact op via riolering@houten.nl Excuses voor het ongemak.

 • U vraagt voor uitvoering van de werkzaamheden subsidie aan.
 • U kunt alleen subsidie aanvragen als eigenaar bent en uw pand is aangesloten op het gemengde vuilwater riool. In de kernen Houten en ’t Goy ligt vrijwel overal gemengde riolering, de wijken waar dat niet het geval is vallen buiten de regeling. Neem contact op via riolering@houten.nl om te weten of u op een gemengd riool bent aangesloten.
 • De gemeente behandelt aanvragen totdat het jaarbudget op is. Aanvragen die niet meer passen binnen het jaarbudget schuiven door naar het volgende jaar tot het volledige beschikbare budget op is.
 • Per vierkante meter dak die van de gemengde riolering wordt afgekoppeld ontvangt u een bijdrage van 5 euro. Voor het overbruggen van de afstand van de regenpijp naar het gemeentelijk terrein ontvangt u een bijdrage van 20 euro per meter afvoergoot. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750.
 • Als de aanvraag compleet is en past binnen de voorwaarden, hoort u binnen 6 weken of u subsidie ontvangt.

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor panden die nu zijn aangesloten op de gemengde riolering.
 • U bent eigenaar van het pand en het perceel waar de regenpijp zich bevindt. U kunt geen subsidie aanvragen zonder regenpijp.
 • De aanvraag moet worden ingediend voordat de werkzaamheden zijn gestart en mogen pas starten nadat de gemeente een voorlopige beschikking heeft afgegeven. Bij uw aanvraag zit een foto van de huidige situatie.
 • Het oppervlakte van het dak dat wordt afgekoppeld is minimaal 10 m².
 • U ontvangt subsidie per afgekoppelde aantal horizontaal gemeten m² dakoppervlak. Voor het overbruggen van de kortste afstand met een afvoergoot tussen de afgekoppelde regenpijp en het gemeentelijk terrein ontvangt u aanvullend een bijdrage per m1.
 • De regenpijp op uw rioolaansluiting wordt afgekoppeld van het riool. Het regenwater wordt via de kortste weg direct en bovengronds op het gemeentelijk terrein aangesloten. Wanneer de regenpijp op afstand ligt van het gemeentelijk terrein is een afvoergoot nodig om het regenwater op de erfgrens te krijgen.
 • De afvoer van het regenwater veroorzaakt geen overlast bij uw buren.
 • U maakt tijdens de uitvoering duidelijke foto’s van het werk. De foto’s stuurt u samen met de bestedingsverklaring en de rekeningen/aankoopbonnen van het materiaal dat u gebruikt heeft binnen 6 maanden na toekenning van de beschikking naar de gemeente retour.
 • U dient de voorziening waarvoor de bijdrage is ontvangen duurzaam in stand te houden en de werking te borgen op straffe van het terugbetalen van de ontvangen bijdrage.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp of voor een groen dak, niet voor allebei.
 • Na het afkoppelen van de regenpijp moet het deel dat in de grond blijft waterdicht worden afgesloten.
 • U mag voor een dakoppervlak slechts bij één overheidsinstantie een subsidieaanvraag indienen.

Gratis adviesgesprek

Als u hulp nodig heeft kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen met 1 van onze medewerkers. Zij komen dan langs bij uw woning en geven een advies op maat. Neem hiervoor contact op via riolering@houten.nl