Subsidie afkoppelen regenwater van riool en infiltreren in uw tuin

U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp op het riool en infiltreren in uw tuin. U vangt dan zelf het regenwater op in uw tuin via een ondergrondse infiltratievoorziening met een overloop naar het gemeentelijk terrein. Het opgevangen regenwater zakt vanuit de infiltratievoorziening de grond in en vult het grondwater aan.

Voordelen:

 • Minder kans op wateroverlast bij hevige neerslag. 
 • U draagt bij aan de “sponswerking” van de stad, regenwater vasthouden om te benutten in droge periodes.
 • Het riool en gemalen worden minder belast met schoon regenwater.
Aanvraag subsidie afkoppelen regenwater

 • U vraagt voor uitvoering van de werkzaamheden subsidie aan.
 • De gemeente behandelt aanvragen totdat het jaarbudget op is. Aanvragen die niet meer passen binnen het jaarbudget schuiven door naar het volgende jaar tot het volledige beschikbare budget op is.
 • Als de aanvraag compleet is en past binnen de voorwaarden, hoort u binnen 6 weken of u subsidie ontvangt
 • Wanneer uw aanvraag door de gemeente is goedgekeurd ontvangt u een beschikking met bestedingsverklaring en kunt u aan de slag. 
 • Per vierkante meter dak die van de gemengde riolering wordt afgekoppeld en op een ondergrondse infiltratievoorziening wordt aangesloten ontvangt u € 35,- subsidie. Het maximale subsidiebedrag per aanvraag is € 750.

 • De subsidie is alleen beschikbaar voor panden die nu zijn aangesloten op de gemengde riolering. In de kernen Houten en ’t Goy ligt vrijwel overal gemengde riolering, de wijken waar dat niet het geval is vallen buiten de regeling. Neem contact op via riolering@houten.nl om te weten of u op een gemengd riool bent aangesloten.
 • U bent eigenaar van het pand en het perceel waar de regenwaterafvoer zich bevindt. U kunt geen subsidie aanvragen zonder regenpijp.
 • De aanvraag moet worden ingediend voordat de werkzaamheden zijn gestart en mogen pas starten nadat de gemeente een voorlopige beschikking heeft afgegeven.  Bij uw aanvraag zit een foto van de huidige situatie.
 • Het oppervlakte van het dak dat wordt afgekoppeld is minimaal 20 m².
 • U ontvangt subsidie voor het afgekoppelde aantal m².
 • Het regenwater van het dak voert u af naar een ondergrondse infiltratie-voorziening die in eigen terrein wordt geplaatst. De infiltratievoorziening bestaat uit bijvoorbeeld uit een krattensysteem, IT leiding of grindkoffer met een waterbergende inhoud van 45 mm (45liter) per aangesloten m2 verharding. De voorziening is voorzien van een overloop die op maaiveldniveau is aangesloten op het gemeentelijk terrein. Bij hevige of overvloedige neerslag loopt het regenwater dat niet meer past in de voorziening weg via de overloop. (zie principetekening).
 • De overloop is aangesloten boven de bergende inhoud van de infiltratievoorziening.
 • Uw infiltratievoorziening veroorzaakt geen overlast bij uw buren.
 • U maakt tijdens de uitvoering duidelijke foto’s van de in te graven infiltratievoorziening en andere werken. De foto’s stuurt u samen met de bestedingsverklaring en de rekeningen/aankoopbonnen van het materiaal dat u gebruikt heeft binnen 6 maanden na toekenning van de beschikking naar de gemeente retour.
 • U bent verplicht medewerking te verlenen aan een eventuele controle ter plaatse.
 • U dient de voorziening waarvoor de bijdrage is ontvangen duurzaam in stand te houden en de werking te borgen op straffe van het terugbetalen van de ontvangen bijdrage.
 • U kunt subsidie aanvragen voor het loskoppelen van uw regenpijp of voor een groen dak, niet voor allebei
 • Na het afkoppelen van de regenpijp moet het deel dat in de grond blijft waterdicht worden afgesloten.
 • U mag voor een dakoppervlak slechts bij één overheidsinstantie een subsidieaanvraag indienen.
 • De afkoppelvoorziening wordt aangelegd conform de voorschriften van de leverancier.
 • De ondergrondse afkoppelvoorziening beschikt over een zandvanger en bladafscheider.

Gratis adviesgesprek

Als u hulp nodig heeft kunt u een gratis adviesgesprek aanvragen met 1 van onze medewerkers. Zij komen dan bij u langs bij uw woning en geven een advies op maat. Neem hiervoor contact op via riolering@houten.nl;