Subsidie Sportaanbieders

Subsidieregeling ‘Welkom op de club’

De gemeente wil een bijdrage leveren aan het bevorderen van een gezonde leefstijl.  Een gevarieerd sportaanbod in Houten is daarbij belangrijk. Door de Corona-maatregelen zijn sportaanbieders leden verloren. Dat is vervelend voor de verenigingen maar ook niet goed voor de gezonde leefstijl van de inwoners van Houten. De gemeente wil graag de sportorganisaties een steuntje in de rug geven in deze coronacrisis. Daarom hebben we deze tijdelijke regeling ingesteld met als doel het werven en behouden van (nieuwe) leden.

Er zijn twee mogelijkheden:

  1. Sportaanbieders dienen individueel, alleen voor hun eigen club of vereniging, een subsidieaanvraag in van maximaal €500,-- . In totaal is € 7.500,-- beschikbaar voor individuele aanvragen.
  2. Sportaanbieders dienen een subsidieaanvraag in om samen activiteiten te ontwikkelen. Voor gezamenlijke projecten is in totaal € 12.500,-- beschikbaar. Afhankelijk van de omvang van de activiteit en het aantal deelnemende sportaanbieders worden de aanvragen beoordeeld. Een toetsingscommissie zorgt voor een redelijke verdeling.

Wat u moet weten voor de aanvraag 

  • U kunt digitaal een aanvraag doen. Naast een activiteitenplan ontvangen we ook graag een financiële onderbouwing van de te verwachten kosten.
  • De activiteit moet gericht zijn op Houtense inwoners.
  • De uiterlijke datum sluitingsdatum voor individuele aanvragen is op 1 februari. Voor het indienen van gezamenlijke aanvraag is de uiterlijke datum 1 maart 2022.

Bekijk hier de toelichting op de subsidieregeling (pdf, 107 KB) voor meer informatie. 

Aanvraag subsidie Sportaanbieders

Na de sluitingsdatum ontvangt u binnen 2 weken een reactie op uw aanvraag.