Subsidie energiecompensatie

Deze subsidieregeling is bedoeld voor maatschappelijke organisaties in Houten die als gevolg van de gestegen energiekosten problemen hebben om de begroting of exploitatie sluitend te krijgen.

U kunt online hiervoor een aanvraag indienen. Gemeente Houten neemt vervolgens contact met u op om uw aanvraag te bespreken. Dit doen we om rekening te houden met maatwerk. Indien nodig wordt gevraagd om uw aanvraag nader aan te vullen en/of toe te lichten. Als alle aanvragen zijn beoordeeld, ontvangt u het subsidiebesluit.

Aanvraag subsidie

U kunt uw subsidie online aanvragen. U heeft hier DigiD of E-Herkenning (niveau 3) voor nodig. Lees er meer over op de website van eHerkenning.

Inloggen met DigiD Subsidie aanvraag Inloggen met eHerkenning Niveau 3 Subsidie aanvraag

Wat heeft u nodig voor de aanvraag?

  • De jaarrekening (ter onderbouwing van eventuele reserves)
  • Een begroting-/exploitatieoverzicht (ter onderbouwing van het tekort)

De documenten kunt u uploaden in het digitale formulier.