Vergoeding Peuteropvang

Er is een gevarieerd aanbod aan kinderopvang en er is ook kortdurende peuteropvang in Houten bij KMN Kind&Co en Kids Lodge.

In het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang vindt u alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland. Alleen met een opvangvoorziening uit dit register komt u in aanmerking voor een bijdrage in de kosten kinderopvang vanuit de belastingdienst. 

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst? Dan ontvangt u via de gemeente een gedeeltelijke vergoeding voor de peuteropvang. Op basis van uw inkomen berekent de gemeente de hoogte van de vergoeding en uw eigen bijdrage. Bekijk hier de hoogte van uw eigen bijdrage. (pdf, 74 KB)

In dit overzicht staat aangegeven wat uw eigen bijdrage (ouderbijdrage) is per uur, per week voor 7 uur per week peuteropvang. Als uw kind 8 uur naar de peuteropvang gaat, is dit bedrag hoger. 

De gemeentelijke vergoeding betalen wij rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie van uw keuze. De peuteropvangorganisatie zal dit bedrag maandelijks verrekenen met uw factuur.

Na de aanvraag ontvangt u binnen 8 weken een bericht over de hoogte van de vergoeding.

Inloggen met DigiD aanvraag vergoeding peuteropvang

Let op! Voor het invullen van het formulier heeft u uw laatst vastgestelde inkomensverklaring nodig. En eventueel dat van uw partner. Deze kunt u downloaden op de webpagina van mijn belastingdienst

Wat zijn de voorwaarden?

  • Uw kind is tussen de 2,5 en 4 jaar
  • U en uw kind staan ingeschreven bij de gemeente Houten
  • Uw kind bezoekt 7 of 8 uur per week (2 dagdelen) de peuteropvang
  • U heeft een overeenkomst met een peuteropvangorganisatie die staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang. Ook moet de peuteropvangorganisatie voldoen aan de kwaliteitscriteria peuteropvang van de gemeente Houten.
    Deze staan in de Regeling Peuteropvang en voorschoolse educatie Houten (pdf, 125 KB)  De organisaties die aan deze kwaliteitscriteria voldoen vindt u hier. Bekijk hier de lijst met kinderopvangorganisaties. (pdf, 20 KB)
  • Heeft uw kind een VVE-indicatie? Dan heeft u recht op 2 dagdelen extra

Soms heeft een kind wat extra ondersteuning nodig om goed voorbereid te zijn op de basisschool. Deze kinderen kunnen twee dagdelen extra (gratis) naar de peuteropvang. Ouders ontvangen van de GGD een indicatie Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). Door deze extra uren kan een kind extra spelen, leren en ontwikkelen! Heeft uw kind een VVE-indicatie ontvangen van het GGD? Dan betalen wij dagdeel 3 en 4 rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie.

Over het algemeen heeft u recht op kinderopvangtoeslag wanneer:

  • Beide ouders werken of studeren
  • U een alleenstaande ouder bent die werkt of studeert.
  • U een traject volgt naar werk. Of u aan een programma deelneemt op weer aan de slag te kunnen (een re-integratietraject).

Meer informatie kunt u vinden op de website van de belastingdienst. U kunt op deze website ook een proefberekening laten maken. Via mijn toeslagen kunt u gelijk online een aanvraag doen.