Aardgasvrij in de Polders

Samen met inwoners in Houten-Zuid hebben we de opties per wijk verkend (tot begin 2023). De wijk Polders komt na deze verkenning als beste uit de bus om als eerst aardgasvrij te maken.

Participatie startwijk Polders

Voordat de raad een besluit neemt, halen we eerst bij de inwoners op wat zij denken nodig te hebben om hun woning aardgasvrij te maken. En welke vragen en ideeën naar boven komen.

Praat u mee?
We organiseren twee bewonersavonden en een ontmoetingsplek in de wijk om met u in gesprek te gaan, daarbij zullen we ook ingaan op de plannen van de gemeente.

Bewonersavonden

Op 29 maart en 6 april organiseert de gemeente bewonersavonden. Tijdens deze avonden gaan we in groepen aan tafel. We organiseren per avond 2 sessies.

Woensdag 29 maart:    

  • sessie 1, inloop 19.00 uur, start 19.15 uur
  • sessie 2, inloop 20.30 uur, start 20.45 uur                                           

Donderdag 6 april:       

  • sessie 1, inloop 19.00 uur, start 19.15 uur
  • sessie 2, inloop 20.30 uur, start 20.45 uur

U bent van harte welkom. U kunt zich aanmelden via onderstaande knop. U kunt dan aangeven welke datum(s) en tijd(en) u het beste uitkomen. U ontvangt van ons een mail met een bevestiging voor de avond waarop u bent ingedeeld.

Meld u aan voor de bewonersavond

Praat mee in onze WarmteKeet

Kunt of wilt u niet naar een bewonersavond komen? Dan bent u ook van harte welkom in onze WarmteKeet. Onze keet staat van 21 maart t/m 4 april bij de speeltuin Rijnpolder. En van 5 t/m 12 april aan het begin van de Dampolder. U kunt vrij binnen lopen op woensdag- en vrijdagmiddag tussen 15.30 en 17.30 uur. Wilt u liever op afspraak? Geef dan uw gewenste tijdstip door via duurzaam@houten.nl o.v.v. WarmteKeet.

Als we alle informatie hebben opgehaald, geven wij u een terugkoppeling hierover. In de tussentijd kunt u ook meepraten via ons platform HoutenPraatMee.

Verkenning

De verkenning in Houten-Zuid is afgerond begin 2023. De verkenning was gericht op het uitzoeken welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. Er is hierbij gekeken naar de wensen van inwoners, kosten en mogelijkheden om aardgasvrij te worden.

Bij deze verkenning hebben we zowel de inwoners, stakeholders als overige lokale organisaties betrokken. Daarbij praatten we ook met een groep actieve bewoners via de klankbordgroep Houten-Zuid en kreeg iedereen de mogelijkheid mee te denken over de plannen via Houten Praat Mee.

In de verkenningsfase werden dus opties onderzocht. Er werd nog geen besluit genomen over een alternatief voor aardgas of over wanneer de gaslevering stopt. Nu de verkenning is afgerond en de wijk Polders als beste uit de bus komt, zijn we gestart met het participatietraject met de inwoners van de Polders.

Onderdeel van de verkenning was een digitale enquête in Houten-Zuid. Met de enquête wilde de gemeente onder woningeigenaren buiten de Vijfwal ophalen wat er leeft ten aanzien van het aardgasvrij maken van woningen. Lees hier het volledige rapport.

Lees hier over de aanpak in Houten-zuid

5 veelgestelde vragen

Hieronder 5 vaak gestelde vragen.

We beginnen hier met een verkenning samen met inwoners. In Houten-Zuid zijn de meeste huizen al goed geïsoleerd. Dat is noodzakelijk om aardgasvrij te worden. Doordat het relatief makkelijk is om hier wijken te vinden die als eerste van het gas kunnen, is het vanzelfsprekend dat de verkenning hier begint.

Woningen in de Vijfwal zijn aangesloten op het warmtenet van Eneco. De warmte van dit net wordt nu nog opgewekt met aardgas. Eneco onderzoekt hoe het warmtenet verduurzaamd kan worden. Voor de wijken aangrenzend aan de Vijfwal zijn verschillende opties mogelijk. Hierover gaan we dit jaar met u in gesprek. U hebt een belangrijke rol in deze verkenning naar een haalbaar en betaalbaar alternatief voor aardgas.  

Uit deze verkenning wordt duidelijk welke wijk het meest kansrijk is om als eerst aardgasvrij te worden. De verkenning zal naar verwachting in 2022 klaar zijn, vervolgens worden per wijk de wijkuitvoeringsplannen gemaakt.

Dat is één van de aspecten waar naar gekeken is tijdens het maken van de Transitievisie Warmte. Onderdeel van de verkenning is om dit beter te (laten) onderzoeken. Een belangrijk uitgangspunt is dat het voor iedereen haalbaar en betaalbaar moet zijn. Ook de definitie van haalbaar en betaalbaar is onderwerp van gesprek tijdens de verkenning.

Meewerken aan een alternatief is op dit moment nog geheel vrijwillig. De gemeente kan op dit moment het aardgas nog niet afsluiten. Dit kan de komende jaren veranderen. Er wordt door het kabinet gewerkt aan nieuwe wetgeving waarin mogelijk een verplichting wordt opgenomen. Dan kan de gemeenteraad over een aantal jaar een besluit nemen om een wijk van het gas af te sluiten als er sprake is van een goed alternatief.

Dat besluit wordt zorgvuldig genomen, ruim voordat het gas daadwerkelijk weggaat in de wijk. Via het wijkuitvoeringsplan kunt u invloed hebben op de keuze en het tempo waarin het hele proces bij u in de buurt verloopt. U bent niet verplicht om mee te doen met het aangeboden alternatief voor aardgas. Dit betekent wel dat u zelf moet zorgen voor een andere manier van verwarmen en koken.