Rioolaansluiting

De gemeente zorgt voor aansluiting van het openbare riool op uw huis, bedrijf of gebouw. U moet ervoor zorgen dat uw aansluiting aan de regels voldoet.

Waar moet u rekening mee houden?

  • Bij nieuwbouw of verbouwing moet u infiltratievoorzieningen voor regenwater aanleggen volgens het Water en Rioleringsplan.
  • U kunt de aansluiting digitaal aanvragen en moet rekening houden met 8 weken wachttijd voor bestaande aansluitingen.
  • Elk adres heeft één aansluitpunt voor waterafvoer, tenzij het een complex is.
  • Standaard aansluitingen liggen op 0.5 meter binnen de grens, hebben een diameter van 125 mm en liggen 0.70 m onder de weg.

Na de aanleg stuurt u het gewijzigde plan naar de gemeente. Deze kunt u sturen naar riolering@houten.nl.

Aansluting riool particulier Aansluitng riool bedrijf

Weten waar uw huisaansluiting zich bevindt?

Bekijk de kaart met huisaansluitingen

Waar moet u rekening houden als (Horeca) bedrijf?

Horecabedrijven moeten een vetafscheider hebben om vetophoping in het riool te voorkomen. Dit is belangrijk voor het beheer van het riool en voldoet aan milieuwetten. De gemeente controleert hierop tijdens bezoeken.

Bent u zoekende naar informatie over de wetten en regels met betrekking tot rioolaansluiting? Veel informatie vindt u terug op onderstaande websites of documenten: