Parkeren in blauwe zone

 • In een blauwe zone mag u maximaal 2 uur gratis parkeren met gebruik van een parkeerschijf.
 • Draai bij aankomst uw parkeerschijf naar het tijdstip van aankomst.
 • U kunt de blauwe zone herkennen aan blauwe markering van de parkeervakken.

Welke blauwe zones zijn er?

Blauwe Zone Wanneer geldt dit? Maximale tijd
Centrum werkdagen 8.00-18.00 uur/zaterdag 10.00-17.00 uur / koopavond tot 21.00 uur (vrijdag) 2 uur
Castellum maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur 2 uur
De Bouw 7 dagen per week en 24 per uur per dag Hier mag u met een parkeerschijf maximaal 15 minuten parkeren.
Oude dorp maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 2 uur

Met een ontheffing mag u lang parkeren in de blauwe zone. In 5 situaties kunt u 1 ontheffing aanvragen:​​

Situatie 1: wonen

 • U staat ingeschreven bij de gemeente Houten op een adres in het Blauwe Zone gebied.
 • Het kentekenbewijs van het motorvoertuig staat op naam van de bewoner. Bij een auto van de werkgever en/of een lease-auto is zowel het kentekenbewijs nodig als een verklaring van werkgever en/of lease-contract.
 • Per ontheffing kunnen maximaal twee kentekens worden opgenomen.
 • Bewoners aan de nieuwe kant van het winkelcentrum aan de Stellingmolen, Kruitmolen of het Onderdoor vragen een ontheffing aan via  Viveste  Een tweede ontheffing kunt u via de gemeente aanvragen. U moet dan wel aantonen dat de eerste ontheffing via Viveste is aangevraagd. 
 • Voor het Oude Dorp bestaat geen ontheffingssysteem. 

Situatie 2: Ondernemer

 • Bedrijven hebben per 70 m2 bruto bedrijfsvloeroppervlak (BVO) recht op één ontheffing.
 • Bedrijven met een kleiner vloeroppervlak hebben recht op één ontheffing.
 • Bedrijven aan huis kunnen geen ontheffing aanvragen.
 • Het aantal ontheffingen wordt verminderd met het aantal aanwezige parkeerplaatsen op eigen terrein (of wat men kan huren).
 • De ontheffing wordt op naam (door middel van een voor het bedrijf unieke code) afgegeven, waardoor de ontheffing eventueel afwisselend voor verschillende auto’s gebruikt kan worden. De ontheffing geldt in de hele Blauwe Zone.
 • Bedrijven en winkels op de Fossa Italica, Fossa Iberica, Cardio en Piazza in winkelcentrum Castellum kunnen voor een ontheffing in aanmerking komen. Een bedrijf en/of winkel kan maximaal 1 ontheffing aanvragen die geldig is voor de parkeerterreinen Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena.
 • Een winkel of bedrijf kan maximaal één ontheffing aanvragen, die geldig is voor de parkeerterreinen Cella Asia, Porta Tegula en Via Arena. Per gehuurde parkeerplaats in de parkeergarage Castellum is 1 extra ontheffing mogelijk. Aangetoond moet worden dat deze parkeerplaats wordt gehuurd door een medewerker van de desbetreffende winkel of bedrijf.

Situatie 3: Winkelier

 • Elke winkel kan maximaal één ontheffing aanvragen, die geldig is in het gebied waar de winkel is gevestigd.
 • De ontheffingen worden op naam (d.m.v. een code) afgegeven.

Let op! De ontheffing is op vrijdag tot 18 uur geldig in Noordwest. Winkeliers uit kwadrant Noordoost moeten dan parkeren in kwadrant Noordwest.

Situatie 4: Scholen en kinderopvang

 • Per aanwezige formatieplaats wordt 0,33 ontheffing uitgegeven.
 • Ontheffingen voor scholen, kinderdagverblijven e.d. zijn alleen geldig in het kwadrant waar de school is gevestigd.
 • De ontheffingen voor scholen worden op naam (d.m.v. een code) afgegeven.

Situatie 5: Korte tijd

 • U heeft voor korte tijd een ontheffing nodig. Bijvoorbeeld voor een verhuiswagen of voor een hijskraan. 

Geldt deze situatie voor u? Dan kan dit aangevraagd worden per mail via   publiekszaken@houten.nl

Ontheffing wijzigen of verlengen

 • Heeft u een ontheffing voor situatie 1 (wonen) of 2 (werken)? Wijzig of verleng uw ontheffing dan via .....
 • Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als uw ontheffing verloopt. Of als u een andere auto heeft. 

Bezoekers van bewoners in het Blauwe Zonegebied kunnen een hele dag parkeren met gebruik van de bezoekerskraskaart. Bewoners binnen de Blauwe Zone kunnen deze in de Gemeente InGang kopen in bundels van 10 stuks.

 • Per woonadres mogen er maximaal 40 kraskaarten (vier bundels van 10) per jaar gekocht worden. De bezoekerskraskaart vraagt u digitaal aan. Deze worden u toegestuurd. 

Eerstelijns en tweedelijns gezondheidszorg, huisartsen, verloskundigen, mantelzorgers en thuiszorg die in de Blauwe Zone werken en daarbij een auto nodig hebben, krijgen kosteloos een ontheffing.

Gemeentelijke calamiteitendiensten, politie, brandweer, GGD en energiebedrijven (elektra, gas/water) hebben een landelijke ontheffing. Voor het aanvragen van een kosteloze ontheffing moet u naast de standaard bescheiden (zie hieronder) het volgende inleveren:

 • Een schriftelijke bevestiging van de werkgever dat men als zorgverlener werkzaam is in het blauwe zone gebied van het centrum van Houten.