Geheimhouding persoonsgegevens

 • In sommige situaties mogen wij uw gegevens doorgeven aan andere instanties.
 • Wilt u dit niet, dan dient u een schriftelijk verzoek in voor de geheimhouding van uw persoonsgegevens via onderstaande button. U heeft hiervoor DigiD nodig.
 • U kunt alleen geheimhouding aanvragen van uw eigen persoonsgegevens en die van uw minderjarige kinderen. U kunt ook geheimhouding zelf beëindigen.
 • Verhuist u naar een andere gemeente? Dan blijft ook in de nieuwe gemeente de geheimhouding bestaan.
 • Jonger dan 16 jaar? Dan moet de aanvraag gedaan worden door een ouder of verzorger.
Inloggen met DigiD Direct online regelen

Voor overheidsinstanties zijn uw gegevens niet geheim. Zij hebben uw persoonlijke gegevens nodig om hun werk te kunnen doen. Voorbeelden van deze instanties zijn:

 • gemeentelijke en andere overheidsorganisaties
 • de Sociale Verzekeringsbank
 • pensioenfondsen
 • zorgverzekeraars
 • notarissen en gerechtsdeurwaarders

Als u geheimhouding aanvraagt, krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet:

 • niet-commerciële bedrijven of instellingen en verenigingen. Denk aan sport- en muziekverenigingen en goede doelen zoals het Rode Kruis.
 • organisaties die gezondheidszorg verlenen aan patiënten in een instelling.
 • de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA).
 • advocaten, behalve als zij de gegevens nodig hebben voor een procedure bij de rechtbank. Dit gaat altijd in overleg met u.