Uittreksel BRP

  • U vraagt een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) aan in de gemeente waar u als inwoner staat ingeschreven.
  • Het standaard uittreksel bevat uw persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum.
  • Vraagt u online een uittreksel aan dan krijgt u het binnen 5 werkdagen per post.
  • Een aanvraag aan de balie krijgt u direct mee.
Inloggen met DigiD Uittreksel BRP kind aanvragen Inloggen met DigiD Uittreksel BRP aanvragen

Afspraak maken

U kunt ook een afspraak maken voor een uittreksel BRP.

Afspraak maken aan de balie

Woont u in het buitenland? Dan maakt de Europa brede uitwisseling van nationale inlogcodes (eIDAS) het mogelijk dat u ook de inlogcode van uw woonland kunt gebruiken. Gebruik het formulier aanvraag uittreksel BRP eIDAS.

Uittreksel BRP met eIDAS aanvragen Afspraak maken aan de balie

Kosten

Soort product Kosten
Uittreksel BRP € 11,95