Indieningsvereisten

Bij de gemeente Houten was per 1 maart 2014 een pilot gestart waarbij voor een aantal aanvragen lagere indieningsvereisten werden gesteld.  De evaluatie moet nog plaatsvinden. De marge tussen vergunningsvrij en niet vergunningsvrij bouwen is soms zo klein dat het aantal aan te leveren stukken voor “net niet vergunningsvrije” bouwwerken buitenproportioneel is.

Het doel van het minder opvragen van gegevens is het versnellen van de vergunningverlening en het voorkomen dat aanvragers gegevens, bij wijziging van de bouw, meerdere malen moeten aanleveren. Belangrijk blijft dat bouwwerken altijd moeten voldoen aan het Bouwbesluit, ongeacht of daar gegevens voor aangeleverd worden of niet. Ook vergunningsvrije bouwwerken moeten voldoen aan de regels. Overigens zullen de bij de aanvraag ingediende bescheiden (voor zover relevant) worden getoetst, ook als deze niet op de verkorte lijsten staan vermeld.

Voor de bepaling van de onderwerpen die in aanmerking kunnen komen voor minder indieningsvereisten, is zoveel mogelijk aangesloten op de regels met betrekking tot vergunningsvrij bouwen en de verbouweisen uit het Bouwbesluit.

Het gaat daarbij over de volgende onderwerpen;