Tijdelijke verhuur te koop staande woningen

De Leegstandwet biedt de mogelijkheid om koopwoningen in afwachting van verkoop tijdelijk te verhuren.

Het tijdelijk verhuren van een voor de verkoop bestemde woning (particuliere koopwoning) kan alleen als de woning:

  • nog nooit bewoond is geweest (nieuwbouwwoning);
  • in de twaalf maanden voordat de woning leeg kwam te staan door de eigenaar bewoond is geweest of, wanneer de woning minder dan een jaar geleden is opgeleverd, sindsdien door de eigenaar is bewoond is geweest (de eigenaar is dus de laatste bewoner);
  • of in de tien jaar voordat de woning leeg kwam te staan slechts drie jaar (geheel of gedeeltelijk) verhuurd is geweest.

Voor het tijdelijk verhuren van uw woning via de Leegstandwet, heeft u een vergunning nodig. Deze vergunning kunt u bij de gemeente aanvragen (bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling). Of de vergunning wordt verleend wordt beoordeeld door de gemeente aan de hand van de wettelijke voorwaarden:

  • de woning moet behoren tot één van de wettelijke categorieën van koopwoningen (zie hierboven);
  • de woning moet leegstaan;
  • van de eigenaar/verhuurder kan niet worden verlangd dat deze de woning op een andere wijze dienstbaar maakt aan de volkshuisvesting (verkopen, reguliere (niet-tijdelijke) verhuur of zelf bewoning);
  • de te verhuren woning zal in voldoende mate worden bewoond;
    voor de woning is nog niet eerder een vergunning afgegeven.