Uitstroom uit maatschappelijke instellingen

U komt hiervoor alleen in aanmerking als u verblijft in een erkend opvanghuis waarmee met de gemeente Houten afspraken zijn  gemaakt. Bijvoorbeeld: Timon, Lister en Profila.

Bij de aanvraag moet een voordrachtformulier van de instelling zitten. Daarnaast wordt aan het Sociaal Team advies gevraagd over de begeleiding, die na de verhuizing nodig is.

Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.