Urgentie bij financiële problemen

Wilt u urgentie bij financiële problemen buiten uw schuld om? Op deze pagina leest u de voorwaarden. De Urgentie verklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning hebben.

Inloggen met DigiD Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest. Denkt u voor urgentie in aanmerking te komen? Lees onderaan deze pagina welke documenten u moet meesturen.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.

U kunt in aanmerking komen:

 • Als u een woonkostentoeslag van Werk en Inkomen Lekstroom ontvangt.
 • Als uw financiële problemen niet het gevolg zijn van een relatiebeëindiging
 • Als u de zorg heeft voor minder jarige kinderen die bij u geregistreerd staan.

 • U bent inwoner van de gemeente Houten;
 • U staat minimaal een jaar ingeschreven in de gemeente Houten.
 • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te voorzien;
 • U kunt aantonen dat u minimaal 24 maanden heeft samengewoond.
 • U beschikt binnen de gemeente Houten over zelfstandige woonruimte;
 • U staat ingeschreven bij WoningNet;
 • U heeft de afgelopen periode actief gereageerd op woningen via WoningNet. (Let op! actief reageren houdt in: minimaal 6 reacties per maand in de afgelopen 6 maanden!)
 • U staat niet langer dan 12 jaar ingeschreven bij WoningNet want dan heeft u voldoende kansen om zelf een sociale huurwoning te bemachtigen;
 • U kunt aantonen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht;
 • U moet binnen zes maanden verhuizen;
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een passende huisvesting te zorgen;
 • Uw inkomen niet hoger is dan  € 45.014,- (hierop zijn enkele uitzonderingen).

Voor het aanvragen van urgentie bij financiële problemen buiten uw schuld om heeft u het volgende document nodig: