Urgentie op basis van medische gronden

Vraagt u urgentie aan op medische gronden? Dan sturen wij uw aanvraag door naar een keurende instantie. Een keuringsarts nodigt u dan uit voor een keuring. De arts beoordeelt of er sprake is van een medisch onhoudbare situatie in uw huidige woning. Daarbij kijkt hij naar fysieke en/of psychische aspecten.

Inloggen met DigiD Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest. Denkt u voor urgentie in aanmerking te komen? Lees onderaan deze pagina welke documenten u moet meesturen.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.

U kunt in aanmerking komen wanneer:

 • U bent inwoner van de gemeente Houten;
 • U staat minimaal een jaar ingeschreven in de gemeente Houten;
 • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te voorzien;
 • U kunt aantonen dat u minimaal 24 maanden heeft samengewoond.
 • U beschikt binnen de gemeente Houten over zelfstandig woonruimte;
 • U staat ingeschreven bij WoningNet;
 • U heeft de afgelopen periode actief gereageerd op woningen via WoningNet. (Let op! actief reageren houdt in: minimaal 6 reacties per maand in de afgelopen 6 maanden!)
 • U staat niet langer dan 12 jaar ingeschreven bij WoningNet want dan heeft u voldoende kansen om zelf een sociale huurwoning te bemachtigen;
 • U kunt aantonen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht;
 • U moet binnen zes maanden verhuizen;
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een passende huisvesting te zorgen;
 • Uw inkomen niet hoger is dan  € 45.014,- (hierop zijn enkele uitzonderingen).