Urgentie wegens dreigende dakloosheid, bijvoorbeeld brand of overstroming

Deze urgentieaanvraag kunt u aanvragen als u dakloos dreigt te raken of geraakt bent buiten uw eigen schuld of toedoen.

Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.