Urgentie bij relatiebeëindiging

De urgentie verklaring is alleen voor mensen die in een noodsituatie zitten en dringend een andere woning nodig hebben.

Inloggen met DigiD Vraag online urgentie aan

Let op! Het is van belang dat u goed de voorwaarden leest. Denkt u voor urgentie in aanmerking te komen? Lees onderaan deze pagina welke documenten u moet meesturen.

Houdt u er ook rekening mee dat er kosten aan zijn verbonden? Kijk hier voor de tarieven.

U kunt in aanmerking komen:

  • Wanneer u de aanvraag doet binnen drie maanden na beëindiging van uw relatie;
  • U de dagelijkse zorg heeft voor een of meer minderjarige kinderen;
  • Wanneer u niet in een sociale huurwoning woont. Als u wel in een sociale huurwoning woont en de zorg voor uw minderjarige kinderen krijgt. Dan moet u de sociale huurwoning claimen bij de rechtbank. Als uw claim wordt toegekend kunt u in de woning blijven wonen. Dan is urgentie niet mogelijk; 
  • Als u een particuliere huurwoning of koopwoning heeft moet u aantonen dat u en/of uw ex-partner de woning na de relatie beëindiging niet kan/kon overnemen; Kan u of uw ex-partner de woning overnemen? Dan is er geen urgentie mogelijk. Ook niet als de koopwoning op naam van uw ex-partner staat.
  • Als de woning verkocht moet worden, gaat de urgentie pas in werking als het koopcontract is overlegd aan het secretariaat van de urgentiecommissie. Het is verstandig om tussen de verkoopdatum en de datum van oplevering een ruime periode op te nemen voor het zoeken naar een andere woning.

  • U bent inwoner van de gemeente Houten;
  • U staat minimaal een jaar ingeschreven in de gemeente Houten.
  • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te voorzien;
  • U kunt aantonen dat u minimaal 24 maanden heeft samengewoond.
  • U beschikt binnen de gemeente Houten over zelfstandig woonruimte;
  • U staat ingeschreven bij WoningNet;
  • U heeft de afgelopen periode actief gereageerd op woningen via WoningNet. (Let op! actief reageren houdt in: minimaal 6 reacties per maand in de afgelopen 6 maanden!)
  • U staat niet langer dan 12 jaar ingeschreven bij WoningNet want dan heeft u voldoende kansen om zelf een sociale huurwoning te bemachtigen;
  • U kunt aantonen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht;
  • U moet binnen zes maanden verhuizen;
  • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een passende huisvesting te zorgen;
  • Uw inkomen niet hoger is dan  € 45.014,- (hierop zijn enkele uitzonderingen).

Denkt u in aanmerking te komen? Dan kunt u digitaal een aanvraag doen. Bij de aanvraag is een aantal documenten nodig. Hieronder leest u welke documenten.

Echtscheiding

  • Uitspraak voorlopige voorzieningen;
  • Verzoek tot echtscheiding;
  • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.

In beide documenten moet staan wie de zorg voor de kinderen behoudt.

Geregistreerd partnerschap

  • De formele beëindiging van het geregistreerd partnerschap;
  • Het ouderschapsplan waarin staat wie de zorg voor de kinderen heeft;
  • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.

 Notarieel vastgelegd samenlevingscontract

  • De schriftelijke verbreking van dit contract;
  • Het ouderschapsplan waarin staat wie de zorg voor de kinderen heeft;
  • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.

 Samenwoning zonder formele overeenkomst

  • Een schriftelijke verbreking van de samenwoning met handtekening van beide partijen. 
  • Bewijs van een bank of hypotheekverstrekker waarin duidelijk wordt dat de woning niet kan worden overgenomen.