Urgentie op basis van hardheid

Zit u in een acute onhoudbare en/of levensbedreigende noodsituatie? En heeft u deze situatie niet van te voren kunnen voorzien? Of is dit niet aan u te verwijten? Dan kunt u een beroep doen op de hardheidsclausule.

Inloggen met DigiD Vraag online urgentie aan

Op advies van de urgentiecommissie bekijkt B&W uw situatie. En beoordeeld of u hiervoor in aanmerking komt. Rekening houdend met de volgende algemene voorwaarden:

 • U bent inwoner van de gemeente Houten;
 • U staat minimaal een jaar ingeschreven in de gemeente Houten.
 • U verkeert in een noodsituatie die buiten uw schuld is ontstaan. En deze situatie was niet te voorzien;
 • U kunt aantonen dat u minimaal 24 maanden heeft samengewoond.
 • U beschikt binnen de gemeente Houten over zelfstandig woonruimte;
 • U staat ingeschreven bij WoningNet;
 • U heeft de afgelopen periode actief gereageerd op woningen via WoningNet. (Let op! actief reageren houdt in: minimaal 6 reacties per maand in de afgelopen 6 maanden!)
 • U staat niet langer dan 12 jaar ingeschreven bij WoningNet want dan heeft u voldoende kansen om zelf een sociale huurwoning te bemachtigen;
 • U kunt aantonen dat u zelf naar een oplossing hebt gezocht;
 • U moet binnen zes maanden verhuizen;
 • U bent niet in staat om zelf binnen 6 maanden voor een passende huisvesting te zorgen;
 • Uw inkomen niet hoger is dan  € 45.014,- (hierop zijn enkele uitzonderingen).