Elektrisch rijden en oplaadpunten

Elektrische auto’s zijn schoon, stil en dragen bij aan onze ambities voor een energie- en klimaatneutraal Houten. Om elektrisch te kunnen rijden zijn voldoende en goed werkende laadpalen noodzakelijk.

Storing aan een laadpaal doorgeven?

Geef de storing door via het telefoonnummer op de laadpaal. Staat er geen storing nummer? Geef dan de storing door aan Pitpoint via telefoon (030) 4100 887 of helpdesk@pitpoint.nl.

Alle openbare laadpalen, maar ook laadpalen op privé- of semi-publiek terrein vindt u op www.oplaadpalen.nl.  U kunt uw elektrische auto ook opladen bij het Total tankstation aan De Staart. Daar staat een snellader. Een snellader laadt uw auto sneller op dan een gewone openbare oplaadpaal. 

Voor het opladen heeft u een oplaadpas nodig. Deze zijn te krijgen bij diverse aanbieders: http://zerijden.nl/laden/laadpassen

U mag, zolang uw auto laadt, op de gereserveerde plekken bij de laadpaal parkeren. Als de accu vol is, moet u de auto verplaatsen.

 • Auto’s die niet op elektriciteit rijden, mogen hier niet parkeren
 • De gereserveerde plekken staan aangeduid met een verkeersbord.
 • Het parkeren bij een oplaadpunt is gratis.
 • In de blauwe parkeerzone heeft u geen parkeerschijf nodig tijdens het laden.
 • U heeft geen ontheffing van de gemeente nodig om bij de oplaadpaal te kunnen laden.

Als u voldoet aan onderstaande voorwaarden kunt u op www.mra-e.nl een openbare laadpaal aanvragen:

 • U heeft een kentekenbewijs of leasecontract van een elektrische auto. Indien u nog geen kentekenbewijs of leasecontract heeft, maar wel verwacht dit binnen 3 maanden te krijgen, kunt u dat aantonen met een koopovereenkomst of verklaring van de leasemaatschappij.
 • Uw auto kan minimaal 45 km volledig elektrisch rijden.
 • U bent ingeschreven als inwoner van Houten of werkzaam in Houten (aan te tonen met een arbeidsovereenkomst).
 • U heeft niet (officieel) de beschikking over een parkeergelegenheid op eigen terrein (inclusief bij het wooncomplex horende parkeergarages, parkeerkelders of parkeerplaatsen).
 • U woont/werkt meer dan 200 meter loopafstand vanaf de dichtstbijzijnde openbare laadpaal.
  Tussen aanvraag en realisatie zit meestal een periode van 2 tot 5 maanden. Het aanvragen van een laadpaal is gratis, het gebruik ervan niet. Bij het plaatsen van een laadpaal zijn meerdere partners betrokken.

Het realiseren van een oplaadpunt op uw eigen terrein is relatief eenvoudig en goedkoop. De laadpaal wordt aangesloten op uw eigen meterkast. Hier is geen vergunning voor nodig.  Via internet kunt u diverse aanbieders opzoeken.

Er mogen (wettelijk) geen privé kabels en leidingen over de straat of trottoir aangelegd worden als u geen eigen P-plaats hebt.

Het aantal openbare oplaadpunten wordt nog steeds uitgebreid. Tot nu toe zijn laadpalen geplaatst op basis van een plankaart waarbij iedereen binnen 300 meter loopafstand een laadpaal kan bereiken.
Naar aanleiding van de nieuwe parkeervisie stellen we momenteel nieuwe beleidsregels op voor toekomstige locaties. Het komende jaar voegen we in ieder geval de laadpalen van de plankaart die  nog niet zijn gerealiseerd toe. Ook voegen we laadpunten toe bij drukke laadpalen en bereiden we nieuwe toekomstige laadplaatsen voor op een nieuwe plankaart.

De gemeente wil graag weten waar behoefte is aan openbare oplaadpunten. U kunt een verzoek indienen bij de gemeente voor een plaats bij u in de buurt. Dat kan via een mail naar duurzaam@houten.nl.
De organisatie die de laadpalen exploiteert doet dan vervolgens een locatievoorstel bij de gemeente. De gemeente maakt naar aanleiding van het voorstel een verkeersbesluit en faciliteert de aanleg van de laadlocatie. De gemeente gaat voor een goede spreiding  van laadpalen over heel Houten. Het uitgangspunt is dat er voor iedere elektrische rijder binnen een cirkel van 200 meter een laadpaal is.

NB Een laadlocatie is geen parkeerlocatie. In het nieuwe beleid is vastgesteld dat de gemeente prioriteit geeft aan verduurzaming van Houten. Parkeerdruk is ondergeschikt aan de uitrol van de laadlocaties. Concreet betekent dit dat er voor parkeerplekken waar een laadpaal wordt geplaatst  geen nieuwe (vervangende) parkeerplekken voor in de plaats komen. Het kan dus gebeuren dat u door het plaatsen van een nieuwe laadpaal verder moet lopen om uw auto te parkeren.

De gemeente Houten heeft geen subsidies voor elektrische auto’s en oplaadpunten.

Wat is er wel mogelijk? Bedrijven en leaserijders kunnen gebruik maken van verschillende fiscale regelingen. Voor elektrische leaseauto's geldt een lage bijtelling. Bedrijven krijgen vrijstelling van aanschafbelasting en kunnen de MIA/Vamil-regeling gebruiken. Meer informatie vindt u in de Startgids EV voor bedrijven. Deze gids geeft algemene informatie over elektrisch rijden, inclusief enkele rekenvoorbeelden.