Verwijderen onnodige fietspaaltjes

De gemeente is als lokale wegbeheerder verantwoordelijk voor veilige fietspaden in Houten. Fietspaaltjes delen een fietspad nogal eens in tweeën. Ooit waren deze bedoeld om auto’s te weren, echter in de praktijk veroorzaken ze nogal eens gevaarlijke situaties. De Fietsersbond Houten heeft daarom in samenwerking met de gemeente onnodige fietspaaltjes geïnventariseerd. Deze gaan we weghalen.

De afgelopen jaren zijn er al vaker onnodige fietspaaltjes verwijderd. In 2023 gaan we hiermee verder. Het verwijderen van fietspaaltjes vermindert de kans op fietsongelukken. Bovendien kunnen we in de winter de fietsroutes ook beter en sneller strooien en sneeuwvrij maken.

Direct omwonenden informeren we vooraf per brief. De weg te halen paaltjes zijn te herkennen aan een sticker met de tekst ‘Deze paal gaat weg!’. Wilt u reageren? Zie meer informatie. 

detail van kaart

Welke locaties?

In mei 2023 hebben we in Houten-Noordwest elf overbodige fietspaaltjes weggehaald. De locaties zijn op de kaart aangegeven. Overige delen van Houten volgen later in het jaar.

Bekijk hier de kaart

Meer informatie

Wilt u meer weten of reageren? U kunt contact opnemen met de heer Vos, medewerker verkeer. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer van de gemeente (030) 63 92 611. Mailen kan ook naar: fietspaaltjes@houten.nl. Vermeld in de onderwerpregel over welke locatie u iets wilt melden.

Samen maken we de fietspaden in Houten weer een stukje veiliger.

kind van fiets gevallen bij paaltje

Ongelukken

Jaarlijks botsen er landelijk zo'n 2400 fietsers tegen een paaltje. 1500 van deze mensen raken ernstiger gewond: denk aan gebroken armen, benen en polsen.

Bron: fietsersbond