Asbest slopen of verwijderen

U mag niet zomaar asbest slopen of verwijderen. Er zijn voorwaarden voor  het slopen of verwijderen van asbest in uw eigen huis of uw bedrijf. Bij het slopen of verwijderen van asbest moet u altijd een sloopmelding via het Omgevingsloket Online doen. Op deze pagina leest u meer over de voorwaarden.

Let op! Er mogen geen andere werkzaamheden aan asbest plaatsvinden anders dan sloopwerkzaamheden, waarvoor een sloopmelding is gedaan.

Inloggen met DigiD Sloopmelding asbest maken

Bent u van plan om in uw eigen huis zelf een beperkte hoeveelheid asbesthoudend materiaal weg te halen?

Houdt er rekening mee dat u:

 • een sloopmelding doet als:
  - u meer dan 10 m3 gaat slopen;
  - als u asbest gaat verwijderen.
 • het materiaal zonder beschadiging weghaalt;
 • alleen  “hechtgebonden” asbest mag aanbieden;
 • dat de maximale hoeveelheid 35m2 aan asbestplaten of vloerbedekking mag zijn;
 • de materialen geschroefd zitten en niet gelijmd;
 • het materiaal zonder breuk verwijderd;
 • verplicht bent een melding te doen aan de gemeente.

Kunt u niet voldoen aan deze voorwaarden? Dan mag het asbest alleen door een SC530 gecertificeerd bedrijf verwijderd worden. Die vindt u via Stichting Ascert.

Meer informatie kunt u vinden op www.asbestdakenopnul.nl

Wilt u een melding asbest verwijderen doen via het Omgevingsloket online? Kijk op asbestdakenopnul.nl/zelf-verwijderen hoe het Omgevingsloket online werkt.

Huurt u een woning? Dan is de verhuurder verantwoordelijk voor het verwijderen van het asbest uit uw woning.

Houdt er rekening mee dat u een sloopmelding doet als:

 • u meer dan 10 m3 gaat slopen;
 • als u asbest gaat verwijderen.

Werkt u met asbesthoudende materialen? Aan de rechterzijde van deze pagina vindt u de link Bouwbesluit Online. Onder artikel 1.26, lid 2 en 3 staan materialen genoemd die u geheel of gedeeltelijk  mag verwijderen zonder sloopmelding.

Het is alleen mogelijk asbest naar het afvalscheidingstation te brengen als:

 • het secuur, luchtdicht, dubbel verpakt, dicht getapet is in speciale folie of zakken;
 • de verpakkingsmaterialen moeten voorzien zijn van speciale stickers. (Kleine zakken en speciale stickers zijn te verkrijgen in de bouwmarkten.)

Asbest is de verzamelnaam voor verschillende soorten zeer kleine, naaldachtige vezels. Deze kunt u tegenkomen in en om de meeste huizen van vóór 1994. Zolang het materiaal waar asbest in zit heel blijft, komen er geen asbestvezels vrij in de lucht. En is er geen risico voor uw gezondheid. 

Wilt u meer weten over asbesthoudende producten die in en aan de buitenkant van woningen zijn gebruikt? Dan kunt u de Asbestinformatie bij het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) raadplegen. 

Als u wilt weten of er asbest in uw eigen huis aanwezig is. Laat dan een asbestinventarisatie door een gecertificeerd asbestinventarisatiebureau uitvoeren.

Eenvoudige werkzaamheden kunnen leiden tot het verspreiden van asbestvezels.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Schuren voorafgaand aan schilderwerk;
 • Boren van gaten in asbesthoudende materialen. 

Hiermee kan uw eigen gezondheid en die van anderen in gevaar komen. Wanneer asbestvezels in de lucht zweven kunnen deze na inademing diep in de longen doordringen. Asbest is alleen gevaarlijk als iemand losgeraakte vezels inademt. 

Meer informatie vindt u op de website van de GGD.

Voor het verwijderen van asbestdaken kan bij de provincie onder bepaalde voorwaarden een subsidie worden aangevraagd.

Meer informatie over het aanvragen van deze subsidie kunt u vinden op Provincie-Utrecht.nl