Aanvraagprocedure omgevingsvergunning

Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning doorloopt u de volgende vijf stappen:

Stap 1: Checken

Op het Omgevingsloket online kunt u digitaal een vergunningcheck doen. Als u uw plaats en bouwplannen invoert, ziet u gelijk of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Of dat u uw plannen alleen hoeft te melden.

Stap 2: Aanvraag en eventueel vooroverleg

Heeft u een vergunning nodig? Dan vraagt u deze digitaal aan via het Omgevingsloket online. Bijlagen stuurt u digitaal mee.

Tip: via een vooroverleg met de gemeente kunt u informeren of u voor uw (bouw)plan een vergunning nodig heeft. Maar ook of uw plan past binnen het bestemmingsplan, beheersverordening of er nog andere eisen gelden. Met een vooroverleg vergroot u zo de kans dat u een goede en complete vergunningaanvraag indient.

Stap 3: Melding aanvraag en controle op volledigheid

Nadat u uw aanvraag heeft gedaan, stuurt de gemeente een ontvangstbevestiging. Uw aanvraag wordt vervolgens gepubliceerd in het Houtens Nieuws.

Daarnaast controleert de gemeente of uw aanvraag compleet is. Ontbreken er nog stukken? Dan laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt aanleveren.

Stap 4: Toetsing

Als uw aanvraag compleet is, zal de gemeente deze op inhoud beoordelen. Daarbij kijkt de gemeente of uw aanvraag voldoet aan alle wettelijke eisen en past binnen het bestemmingsplan. Ook wordt uw plan getoetst aan de technische eisen van het Bouwbesluit.

Stap 5: De omgevingsvergunning

De gemeente neemt een besluit of voor uw (bouw)plan een omgevingsvergunning verleend wordt. U ontvangt hierover bericht en het besluit wordt gepubliceerd in Houten Actueel en op www.houten.nl.

Betrokken personen, bijvoorbeeld omwonenden, hebben dan nog maximaal zes weken de tijd om bezwaar in te dienen. Als er geen bezwaren zijn, is uw vergunning definitief.