Omgevingsvergunning reguliere- en uitgebreide procedure

Bij het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning kunnen 2 procedures van toepassing zijn, namelijk de reguliere- en de uitgebreide procedure.

Reguliere procedure

Bij een reguliere procedure wordt het besluit op de aanvraag in principe binnen 8 weken genomen. Tenzij de ingediende gegevens onvoldoende zijn om een besluit te kunnen nemen, dan krijgt u de mogelijkheid om de aanvraag aan te vullen. De termijn kan dan worden opgeschort. Daarnaast kan de beslistermijn eenmalig met zes weken worden verlengd.

Uitgebreide procedure

Bij een uitgebreide procedure wordt het besluit op de aanvraag in principe binnen 26 weken genomen.  Tenzij de ingediende gegevens onvoldoende zijn om een besluit te kunnen nemen, dan krijgt u de mogelijkheid om deze aan te vullen. De termijn kan dan worden opgeschort. Daarnaast kan de beslistermijn eenmalig met zes weken worden verlengd. Bij de uitgebreide procedure kan gevraagd worden om een ruimtelijke onderbouwing aan te leveren. Bij deze procedure kan een vergunning niet van rechtswege worden verleend ook niet als de termijn van 26 weken is verlopen.

Flitsprocedure (pilot)

Binnen de gemeente Houten streven wij er naar om zo snel mogelijk aanvragen voor omgevingsvergunningen af te handelen. Hiervoor hebben wij een pilot opgestart om bepaalde vergunningaanvragen binnen een aantal werkdagen af te handelen, de zogenoemde 'flitsprocedure'. De pilot is vooralsnog alleen bedoeld voor het plaatsen van dakkapellen bij woningen.

Indien het niet lukt om binnen dit termijn een besluit te nemen, kan de beslistermijn eenmalig worden verlengd met zes weken.

Meer informatie

Voor meer informatie over de omgevingsvergunning reguliere- en uitgebreide procedure kunt u contact opnemen met team Vergunningverlening Toezicht en Handhaving op 030 – 6392 611 of op omgevingsloket@houten.nl