Pand als woning gebruiken

Het is verboden zonder vergunning van de gemeente een bestaand bouwwerk dat volgens het bestemmingsplan geen woning is te gaan gebruiken als woning.

Afhankelijk van de aard en omvang en plaatselijke omstandigheden kunt u van de gemeente een vergunning / vrijstelling met specifieke voorwaarden verkrijgen. Is uw vergunning goedgekeurd? Dan worden de eisen gehanteerd die van toepassing zijn voor alle woningen en zijn vastgelegd in het Bouwbesluit.

Meenemen

  1. Verklaring over het betreffende pand
  2. Aard van gebruik
1