Wet Natuurbescherming

Gaat u buiten aan het werk op plaatsen waar misschien beschermde planten of dieren aanwezig zijn? U krijgt dan te maken met de Wet Natuurbescherming. Volgens deze wet mag u geen schade toebrengen aan aan vogels en beschermde dieren of planten. Ook niet aan hun nest- of verblijfplaatsen. Voor meer informatie over veel in Houten voor komende beschermde diersoorten klik hier.