Groen en biodiversiteit

Groen en biodiversiteit zijn belangrijke onderwerpen. De gemeente Houten heeft hiervoor een visie opgesteld. Daarin staat hoe de gemeente hiermee om wil gaan.

Biodiversiteit zegt iets over hoeveel verschillende planten en dieren er in een bepaald gebied zijn. De verschillende soorten planten en dieren houden de natuur in evenwicht. Door biodiversiteit kunnen we bijvoorbeeld groenten en fruit verbouwen. Daarnaast zorgt het voor schoon water, een vruchtbare grond en een stabiel klimaat.

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Houten al veel gedaan om de biodiversiteit te vergroten. Een paar voorbeelden:

  • We leggen bloemenweides aan. Dat zijn plekken waar veel insecten leven. Daar wordt ook minder vaak gemaaid;
  • We hebben nestkastjes geplaatst voor meesjes;
  • We planten veel bij- en insectvriendelijke beplanting.

Wilt u de buurt graag opfleuren of verfraaien met beplanting?

Dat kan!, maar plant niet zonder overleg groen in de openbare ruimte. Hoe goed de bedoelingen ook zijn. De wijkcoördinator kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden.

Lees er hier meer over

De gemeente heeft in samenwerking met de Houtense Bijzaken op een aantal plekken op de Vijfwal een biodivers bosplantsoentjeaangelegd . Door verschillende soorten heesters aan te planten staat de Vijfwal het hele jaar in bloei. Dit betekent dat er het hele jaar stuifmeel oftewel eten te vinden is voor insecten, vlinders, (wilde) bijen, maar ook vogels.

Waarom doen we dit?

De alarmerende berichten over de drastisch teruglopende aantallen insecten in de media zijn u misschien ook opgevallen. We zijn ons de laatste tientallen jaren te weinig bewust geweest van de impact van ons handelen op de biodiversiteit. Van de 360 soorten bijen die er ooit in Nederland zijn waargenomen staat inmiddels de helft op de rode lijst. In de laatste dertig jaar hebben we met betrekking tot de insecten een verlies van 75% biomassa gemeten. Dit tij willen we met elkaar gaan keren.

Waarom de Vijfwal?

De Vijfwal vormt de voornaamste groenstructuur in Houten-zuid. Die groenstructuur is daarom heel belangrijk. Op de Vijfwal staat nu voornamelijk dezelfde boomsoort, de Amerikaanse Linde en verder zie je veel gras. Tijdens de aanleg van de Vijfwal was er nog veel minder bekend over de risico’s van plagen vanwege monoculturen. Inmiddels weten we dat voor het evenwicht in de natuur variatie heel belangrijk is: bio- (=leven) diversiteit (= verscheidenheid). Door biodiversiteit verdwijnen plagen en ontstaat er een evenwichtig dienstensysteem tussen planten en dieren. De bloeiende hazelaar in februari zorgt voor het lieveheersbeestje, die op zijn beurt een luizenplaag op je rozen voorkomt. Van een biodiverse Vijfwal gaan we dus allemaal genieten: insecten, zaad-etende vogels, wandelaars, sporters en u als tuinliefhebber.

Meedoen?

Wilt u een keer de handen uit de mouwen steken in het groen. De Houtense Bijzaken zoekt nog vrijwilligers die lekker buiten de eigen directe leefomgeving gevarieerder willen maken. www.houtensebijzaken.nl

Plattegrond locaties beplanting

Hieronder treft u een plattegrond met de locaties waar de beplanting is aangebracht. Nieuwsgierig naar de soort beplanting? Bekijk dan de foto’s  daaronder om een beeld te krijgen.

Doel is om de hoeveelheid groen en de biodiversiteit te vergroten en te verbeteren. Het is zelfs belangrijk dat dit toeneemt. In het rapport Visie Groen en Biodiversiteit staat geschreven welke maatregelen de gemeente wil nemen om hier voor te zorgen. Dit geldt in ieder geval tot  2040. Het gaat dan om wat de gemeente kan doen. Maar ook door anderen.

De gemeente Houten gaat zich zo goed mogelijk inzetten om de hoeveelheid groen en de biodiversiteit te vergroten en verbeteren. Belangrijk daarbij is de sociale functie van het groen te versterken. Het groen is namelijk ook belangrijk om:

  • Te recreëren
  • Te ontspannen
  • En elkaar te ontmoeten.

Hier zit ook gelijk een probleem. De sociale functies verstoren de dieren. Dan zal de gemeente keuzes moeten maken wat waar wel en niet kan. Of kijken we naar een middenweg.

Elk jaar zal de gemeente projecten bedenken waarmee de hoeveelheid groen en de biodiversiteit kunnen verbeteren. Dat zijn dan projecten die de gemeente zelf doet. Maar ook projecten van anderen waar de gemeente bij betrokken is. Zo zorgen we ervoor dat de hoeveelheid groen en de biodiversiteit wordt vergroot.