Ruimtelijke plannen

Wat staat er in een ruimtelijk plan?

Een bestemmingsplan of een beheersverordening bestaat uit:

  • Eén of meerdere kaarten (verbeelding)
  • De regels
  • Een toelichting

Iedereen moet zich aan de regels uit het ruimtelijk plan houden. Niet alleen inwoners, bedrijven en instellingen, maar ook de gemeente zelf.

Ruimtelijke plannen bekijken

Bestemmingsplan online inzien

U kunt alle Nederlandse bestemmingsplannen online bekijken. Hier kunt u ook zien waar van een bestemmingsplan wordt afgeweken in een (ontwerp-)projectomgevingsvergunning.

Bestemmingsplan of beheersverordening niet online beschikbaar

Is er een bestemmingsplan of beheersverordening niet online beschikbaar? Dan is het mogelijk deze in te zien in het Gemeentehuis. U kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met de gemeente. (030) 6392611

Ik wil een provinciaal plan inzien

Er zijn ook ruimtelijke plannen die Houten overstijgen. De provincie Utrecht publiceert haar plannen en de officiële bekendmakingenvia de website.

Er is een Houtens Handboek beschikbaar voor het opstellen van digitale bestemmingsplannen. Het Handboek Digitale Uitwisseling Bestemmingsplannen Gemeente Houten 1.4 (pdf, 1 MB) beschrijft waar nieuwe bestemmingsplannen aan moeten voldoen.