5G in Houten

Vanaf de zomer 2020 is het nieuwe communicatienetwerk 5G in ons land. Dus ook in Houten. Dit nieuwe netwerk is noodzakelijk om aan de grotere vraag naar data te voldoen. In Houten krijgen we te maken met telecomaanbieders die nieuwe zenders op bestaande zendmasten en op gebouwen plaatsen. Het zou kunnen dat er een beperkt aantal masten bij komt.

De gemeente heeft gekeken naar de gevolgen van de aanleg van 5G in Houten. Burgemeester en wethouders zien ook het economisch belang van 5G. Bedrijven vestigen zich en blijven graag in plaatsen met een goede digitale infrastructuur. Maar de gemeente kent ook de zorgen die mensen hebben over hun gezondheid. Het Rijk heeft besloten om 5G te gaan gebruiken. De gemeente Houten wil in gesprek met telecomaanbieders overlast en risico’s zoveel mogelijk beperken.

Vragen en antwoorden 5G-netwerk in Houten

De aanleg van het 5G-netwerk is veel in het nieuws. Wat betekent dit voor Houten en de inwoners? En wat is de rol van de gemeente?

Wat is 5G eigenlijk?

5G is de opvolger van 4G. Het is sneller en betrouwbaarder en kan meer data versturen. Met z’n allen gebruiken we steeds meer data en het huidige netwerk kan dit straks niet meer verwerken. 5G gebruikt ook minder energie. Ook van de batterij van de apparaten die verbonden zijn met het 5G netwerk. Verder gebruikt 5G andere, hogere frequenties. Die staan nu nog niet aan. Want eerst moet de wet gewijzigd worden. Daarna veilt het Rijk de 5G-frequenties onder telecomaanbieders.

Waarom is 5G nodig?

5G is nodig omdat we steeds meer data gebruiken. Voor onze eigen apparaten, maar ook voor het ondersteunen van hulpdiensten op afstand, zelfrijdend vervoer of slim parkeren. Daarnaast valt het huidige netwerk tijdens grote drukte af en toe weg. Het 5G-netwerk houdt de verbinding stabiel. Dit is belangrijk voor bijvoorbeeld hulpdiensten en camera’s die data versturen.

Wat doet de gemeente rond 5G (of niet)?

Het mobiele 5G-netwerk is de opvolger van het mobiele 4G-netwerk en het oudere 3G. Om 5G te kunnen gebruiken moet er in Nederland veel worden aangepast. Er moet eerst een nieuwe wet komen. En afspraken over het gebruik. Als de wet er is, moeten (ook in Houten) telecomaanbieders genoeg zend- en ontvangapparatuur voor 5G-frequenties plaatsen. De aanbieders moeten rekening houden met landelijke wetten en regels. In de regels staat ook dat aanbieders verplicht zijn te zorgen voor ‘maximale dekking’. Dit is goed nieuws voor gebieden waar mensen nu nog slecht bereik hebben.

Eén telecomaanbieder is begonnen met het aanbieden van 5G. Het is een 5G-netwerk, dat kan draaien op de 4G-frequentie. Dit mag, want hiervoor hebben ze al een vergunning. Het zijn nog niet de nieuwe frequenties van 5G.

Voor antennes (zendmasten) hoger dan 5 meter moet de gemeente toestemming geven via een Omgevingsvergunning. Waarschijnlijk maken telecomaanbieders gebruik van bestaande antennes. Daarvoor is dus ook geen Omgevingsvergunning nodig.

Een gemeente heeft geen invloed op het gebruik van een bepaalde frequentie. Of op het aan- of uitzetten van het ‘5G New Radio zendprotocol’ (5G NR). En ook niet op het gebruik van een bepaalde antennetechniek. Het is Agentschap Telecom die frequenties voor mobiele communicatie veilt en vergunt.

Waar komen de 5G-antennes?

De telecomaanbieders plaatsen de 5G-antennes. Ze zullen in eerste instantie vooral gebruik maken van bestaande masten waarin nieuwe zenders komen. De huidige zendmasten voor 4G zullen dus ook naar verwachting allemaal geschikt worden gemaakt voor 5G.

De verwachting is dat er in de toekomst vooral ook kleinere zenders geplaatst worden. Voor masten kleiner dan 5 meter is geen vergunning nodig. Daardoor weten wij als gemeente niet welke antennes nu al voor 5G geschikt zijn. Een overzicht van bestaande antennes staat in het Antenneregister.

Wat voor invloed heeft 5G op mijn gezondheid?

Sommige mensen maken zich zorgen over het effect van elektromagnetische velden op hun gezondheid. Net als 4G-antennes moeten alle 5G-antennes voldoen aan de internationale regels voor radiofrequente elektromagnetische velden. Deze regels zijn gesteld om onze gezondheid te beschermen. Er is daarom geen reden om aan te nemen dat 5G schadelijk is voor de gezondheid.

Uit een onderzoek van het RIVM “Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen” blijkt dat 5G onder de limieten blijft. Er wordt ook veel onderzoek gedaan naar gezondheidseffecten bij niveaus onder deze limieten. Ook daaruit blijkt dat radiofrequente elektromagnetische velden voor mobiele communicatie geen risico vormen voor de gezondheid. Het Agentschap Telecom houdt toezicht op de blootstelling. Het Agentschap houdt hiervoor steekproeven bij de antennes.

Meer informatie?

Op de website van het Kennisplatform is veel informatie beschikbaar over zendmasten en mobiele telefonie. In het Kennisplatform werken o.a. de GGD, het RIVM en TNO samen. Ook de GGD heeft een website over de leefomgeving met informatie over gezondheidsrisico’s van mobiele telefoons en zendmasten. 

Heeft u nog vragen over 5G in de gemeente Houten? Neemt u dan contact op met de gemeente tel. (030) 63 92 611.