AED

Met een AED (Automatische Externe Defibrillator) kunt u iemand reanimeren die een hartstilstand krijgt en zo mogelijk een leven redden. Hoe sneller je een AED inzet bij een hartstilstand, hoe groter de overlevingskans. Elke seconde telt.

De hartstichting geeft op haar website meer informatie over AED's en hoe ze werken.

In Houten vindt u op verschillende openbare plekken AED’s. De stichting Veilig Houten beheert de AED’s en houdt hiervoor een overzicht bij.

U kunt hiervoor informatie vinden via www.hartslagnu.nl of via www.veilighouten.nl.

Hebt u een AED? Meld hem aan om levens te redden via het oproepsysteem HartslagNu.