Luchtfoto huizen

Woonvisie gemeente Houten

Nieuwe Woonvisie

Op 14 december 2021 is de nieuwe Woonvisie voor de gemeente Houten door de gemeenteraad vastgesteld.

In Houten zien we de afgelopen periode een toenemend tekort aan woningen in alle prijsklassen en woningtypen bij zowel koop- en huurwoningen. Met deze nieuwe Woonvisie willen we beter sturen op de uitvoering van het gemeentelijk woningbouwprogramma tot 2030. We zien ‘wonen’ als een breed beleidsterrein, dat verbindingen heeft met veel andere vraagstukken zoals verduurzaming, sociale cohesie en welzijn & zorg.

In de bijlagen is ook een visuele samenvatting (pdf, 3 MB) te downloaden. Dit is een getekende versie van de samenvatting uit de woonvisie. U kunt ook u de hele woonvisie (pdf, 3 MB) downloaden.

Veel Houtenaren hebben meegedacht

We hebben de mening van Houtenaren gebruikt bij het maken van de nieuwe Woonvisie. Dat hebben we gedaan via het Woningbehoefte onderzoek uit 2019, maar ook door gesprekken te voeren met experts, organisaties, belangenverenigingen, de woningcorporatie en inwoners. Een samenvatting van de resultaten van het onderzoek en de gesprekken kunt u via onderstaande link downloaden.