Jeugd en jongeren

Wat leeftijdsopbouw betreft is Houten een relatief jonge gemeente. In de afgelopen jaren is het aantal jongeren sterk toegenomen. Ruim een derde van de bevolking is jonger dan 20 jaar. 

Omdat je vanaf je 18e volwassen bent en dus ook zélf verantwoordelijk bent voor heel veel zaken, willen wij jou graag op weg helpen. Lees hier wat je eigenlijk allemaal moet doen als je 18 bent.

We hebben in Nederland een Jeugdwet en een Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De Wet maatschappelijke ondersteuning kent u misschien beter als Wmo. Uit deze wetten kun je afleiden hoe gemeentes de jeugdhulp en Wmo-hulp ongeveer moeten regelen. Maar iedere gemeente moet concreet maken hoe ze dat precies regelt. In de verordening en beleidsregels staan alle afspraken en regels over Jeugdhulp en Wmo in Houten. In deze teksten hebben we ze leesbaar opgeschreven.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin Houtenbiedt informatie, advies en opvoedondersteuning aan ouders. Het Sociaal Team biedt jeugdhulp en kan verwijzen naar specialistische jeugdhulp, zoals de psycholoog of intensieve hulp in de thuissituatie.

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Wanneer er zorgen zijn kan de professional (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, leerkracht of jeugdarts ) een signaal afgeven inde Verwijsindex.

In Houten zijn verschillende verenigingen voor het jeugd- en jongerenwerk. Voor jongeren is er sociaal-cultureel jongerenwerk, georganiseerd door van Houten&co. Zij organiseren een breed scala aan activiteiten in jongerencentrum Enter en werken met groepen jongeren op straat. Voor informatie en advies kunnen jongeren terecht bij het Jongeren Informatiepunt van Van Houten&co.  

Daarnaast is er Shine, jongerencentrum voor podiumkunsten. Naast lessen in onder andere zang en dans, heeft Shine ook activiteiten gericht op inspraak (jongerenpanel), bewustwording (projecten) en ontmoeting (Cola time).

Met de meeste kinderen en jongeren gaat het gelukkig goed, maar soms heeft een jeugdige tijdelijk extra ondersteuning nodig tijdens het opgroeien of opvoeden. Wanneer er zorgen zijn kan de professional (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker, leerkracht of jeugdarts ) een signaal afgeven in de Verwijsindex.

De verwijsindex

Samen maken we kinderen gezonder

Gemeente Houten is sinds 2014 aangesloten bij JOGG met als doel om de fysieke en sociale leefomgeving van kinderen en jongeren gezonder te maken. Een gezonde toekomst begint bij een gezonde jeugd. Gemeente Houten vindt het belangrijk dat alle kinderen en jongeren opgroeien in een gezonde leefomgeving met aandacht voor een gezonde leefstijl. De focus ligt op gezond eten, water drinken, genoeg bewegen en goed slapen. Daardoor groeit onze jeugd op tot een gezonde generatie.

Samen met een JOGG-netwerk van maatschappelijke organisaties, bedrijven en gemeenten werken we aan een integrale methodiek: de JOGG-aanpak. Met deze aanpak maken we de plekken waar kinderen en jongeren van 0 t/m 19 jaar veel komen, gezonder. Denk daarbij aan een gezonder voedingsaanbod en meer mogelijkheden om met plezier te bewegen. Op school, bij de sportclub, op de werkvloer, in de buurt én tijdens een dagje uit. Zo zorgen we er samen voor dat daar waar kinderen veel te vinden zijn, de gezonde keuze de makkelijke keuze wordt.

Aandacht voor scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen

In het leefstijlakkoord Healthy Houten zijn er een aantal acties opgenomen die direct bijdragen aan de gezondheid van de jeugd. Er is bijvoorbeeld een menukaart ontwikkeld voor scholen, één speciaal voor het basisonderwijs en één voor het voortgezet onderwijs. Er is een menukaart voor kinderdagverblijven en voor sportclubs. Op de menukaarten staan acties die scholen en verenigingen kunnen nemen om gezondheid te bevorderen, zoals het aanbod van gezonde voeding bij sportverengingen.

Gemeente Houten heeft al diverse acties ondernomen, zoals de watertappunten op plekken waar kinderen komen en spelen. Volop gelegenheid om buiten te spelen en te sporten, zoals het recent geopende skatepark, sportparcours De Vijfwal of de chillplekken aan de rand van Houten waar jongeren ongestoord bij elkaar kunnen komen. Ben je benieuwd naar de lokale aanpak van de gemeente Houten in samenwerking met JOGG? Mail voor meer informatie naar healthy@houten.nl

Meer weten over JOGG: https://jogg.nl/

De gemeente heeft een grote verantwoordelijk en uitgebreide taken als het gaat om jeugd. Wat deze taken zijn en wat de ideeën van de gemeente Houten hierover zijn, is te lezen in het beleidskader jeugd en onderwijs 2016-2018 (pdf, 2 MB)