Jeugd en jongeren

Wat leeftijdsopbouw betreft is Houten een relatief jonge gemeente. In de afgelopen jaren is het aantal jongeren sterk toegenomen. Ruim een derde van de bevolking is jonger dan 20 jaar. 

We hebben in Nederland een Jeugdwet en een Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. De Wet maatschappelijke ondersteuning kent u misschien beter als Wmo. Uit deze wetten kun je afleiden hoe gemeentes de jeugdhulp en Wmo-hulp ongeveer moeten regelen. Maar iedere gemeente moet concreet maken hoe ze dat precies regelt. In de verordening en beleidsregels staan alle afspraken en regels over Jeugdhulp en Wmo in Houten. In deze teksten hebben we ze leesbaar opgeschreven.