Iedereen is van betekenis bij de Houtense werktafel

De Houtense Werktafel is een lokaal werkteam van de gemeente en onderdeel van de WIL. Zij bemiddelt voor mensen die willen werken en stemt vraag en aanbod op elkaar af. Het gaat daarbij vaak om mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt of mensen met een arbeidsbeperking. Zij zoeken betaald werk, vrijwilligerswerk of een stageplek. Een van de plekken waar de Houtense Werktafel nauw mee samenwerkt is het Zorgdepot. Hier vond een Syrische statushouder werk.

KRUIWAGEN 

Fikri El Makrini, werkcoach bij de Houtense Werktafel en WIL vertelt: ,,Wij bieden mensen kansen en willen werkzoekenden in contact brengen met lokale ondernemers. Het zou fijn zijn als zij hun vraag en aanbod kenbaar maken. Juist voor statushouders is het schrijven van een goede sollicitatiebrief of online werk zoeken moeilijk, terwijl zij wel werkervaring hebben en voldoende opgeleid zijn.” De Houtense Werktafel fungeert als kruiwagen om werkgevers en werknemers te stimuleren. Zij denken mee als mensen een rugzak hebben of lang uit het arbeidsproces zijn geweest. We onderzoeken scholingsmogelijkheden of helpen bij het vinden van andere oplossingen zoals kinderopvang als beide ouders werken.

VANGNET 

,,Werkgevers kunnen bang zijn voor een berg papierwerk als zij mensen met een beperking in dienst nemen”, zegt Jan Bangert, directeur van Zorgdepot. ,,Ik kan uit ervaring zeggen dat via de Houtense Werktafel goed gekeken wordt naar een goede match. Als zij iemand plaatsen op een plek, hebben ze er vertrouwen in dat het past. Zo niet dan zijn zij een vangnet.” Als werkgever voelt Jan zich verantwoordelijk voor mensen met een rugzak. Fikri zegt daarop: ,,Het idee dat mensen die leven van een bijstand niet willen werken, is onterecht. Wel hebben zij ondersteuning nodig. Daarvoor mogen zij bij ons aankloppen. Wij zijn er voor werk en ondersteuning en houden contact met bedrijven waar mensen worden geplaatst.”

STATUSHOUDER 

De Houtense Werktafel hielp een Syrische statushouder, die anoniem wil blijven, aan werk. Zijn enige beperking was de taal. Naast het leren van het Nederlands, volgde hij een training bij de Houtense Werktafel. Deze was gericht op de arbeidsmarkt en hij kreeg informatie over het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel. In Syrië was hij betontimmerman. Zij kunnen in het hele land worden ingezet. Hij wilde echter liever dicht bij huis en zo nodig ander werk doen. Op zoek naar mogelijkheden was er een werkplek bij Zorgdepot. Hij draaide een paar dagen mee waarna hijzelf en het Zorgdepot de samenwerking aandurfden.

DRIJFVEER 

Door corona kon hij niet ingewerkt worden, want mensen mochten niet dicht bij elkaar samenwerken. Met de versoepeling van maatregelen werd het wel mogelijk en kon hij aan het werk. ,,Het is zijn eerste baan in Nederland. De weg die hij bewandelde is bewonderenswaardig”, zegt Fikri. ,,Hij was gemotiveerd om te werken en zeer enthousiast. Dat was en is zijn drijfveer om te komen waar hij nu is.”

ROLSTOELEN

Zorgdepot is een organisatie waar rolstoelen, driewielers en scootmobielen voor zorginstellingen gereconditioneerd worden. Dat houdt in dat rolstoelen die niet meer door anderen worden gebruikt, uit elkaar worden gehaald. Vervolgens wordt ieder onderdeel grondig bekeken. Wat bruikbaar is wordt geschoond, hersteld, opnieuw gespoten en hergebruikt. Onbruikbare onderdelen worden afgevoerd. Op die manier worden rolstoelen als nieuw afgeleverd en wordt er duurzaam met bestaande hulpmiddelen omgegaan. Naast het strippen en herbruikbaar maken van rolstoelen, worden alle gegevens per rolstoel bijgehouden. Zo ontstaat een logboek van iedere rolstoel.

SCHAKEL 

Bij Zorgdepot werken ongeveer 27 mensen waarvan zeven mensen met een arbeidsbeperking. Zij hebben extra begeleiding nodig. ,,Wij bieden deze mensen een passende plek”, zegt Merhunisa Begic, manager bij Zorgdepot. ,,Hoewel men kan denken dat zij minder productief zijn, vanwege hun beperking, zijn zij bij het Zorgdepot een schakel in het hele proces. Wij zoeken werkzaamheden die zij uit kunnen voeren.” Door hen deze plek te geven voelen zij zich waardevol, nuttig en geaccepteerd, wat zich uit in een laag ziekteverzuim en hoge loyaliteit.” Jan vult aan: ,,Het kost tijd en energie om hen te begeleiden, ook voor de monteurs die met hen samenwerken. Maar eenmaal aan het werk, zien we hen opbloeien, opgenomen worden in de groep en blijkt dat iedereen hart heeft voor de zaak. De aanwezigheid van deze mensen heeft de sfeer in het bedrijf veranderd. De onderlinge betrokkenheid is gegroeid. Dit is voor ons maatschappelijk verantwoord ondernemen. Iedereen heeft een eigen taak en is van betekenis.”